sobota, 22 czerwca, 2024

NAUCZANIE PRYMASA WYSZYŃSKIEGO – Antologia tekstów kard. Stefana Wyszyńskiego o małżeństwie i rodzinie

NAUCZANIE PRYMASA WYSZYŃSKIEGO

Prezentacja wielkiego dzieła „Nauczanie o małżeństwie i rodzinie. Antologia tekstów 1925-1981” Stefana Kardynała Wyszyńskiego, prymasa Polski, miała miejsce 27 listopada br. na Jasnej Górze. Redaktorem antologii jest ks. dr Zdzisław Struzik, a wydawcą – Instytut Papieża Jana Pawła II w Warszawie. Teksty zostały wydane nie tylko w formie książkowej, ale także na płycie CD.-
.
Cieszymy się, że słowa wielkiego Prymasa są nowym światłem dla polskiej rodziny, przeżywającej różne kryzysy, a zwłaszcza kryzys demograficzny – powiedział o. Izydor Matuszewski, generał Zakonu Paulinów, na początku Mszy św. sprawowanej w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej na otwarcie promocji książki.
.
Gratulujemy księdzu dyrektorowi Zdzisławowi Struzikowi, bo to dzieło przyspieszy wędrówkę na ołtarze sługi Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego i przyczyni się do odnowy polskich rodzin.W homilii wygłoszonej podczas Mszy św. o. Jan Pach, nawiązując do słów Pana Jezusa, który nazwał nas swoimi braćmi i siostrami, powiedział, że całe nauczanie prymasa Wyszyńskiego o rodzinie jest wchodzeniem w myśl Jezusowej refleksji. Ale jednocześnie wskazuje wymagania, które dziś wielu określa jako nieludzkie, wrogie człowiekowi, wrogie wolności – oczywiście, źle pojętej.
.
Spotkanie z wydawcami książki odbyło się w kaplicy Różańcowej. Zebranych powitał o. Michał Legan. Przypomniał m. in. bliski związek Prymasa Tysiąclecia z Jasną Górą. Ks. dr Zdzisław Struzik zwrócił uwagę, że nauczanie kard. Stefana Wyszyńskiego o małżeństwie i rodzinie jest ciągle aktualne. – Współczesna rodzina przeżywa wielki kryzys. I Ksiądz Prymas ze swoim nauczaniem przychodzi nam z pomocą. Mówi, jak te problemy rozwiązywać. Zaznaczył, że wielki prymas Wyszyński potrafił przewidzieć, co będzie 31 lat po jego śmierci.Słowo do uczestników promocji wypowiedział również ks. inf. Ireneusz Skubiś, od 40 lat obrońca węzła małżeńskiego w częstochowskim metropolitalnym sądzie biskupim. –
.
Małżeństwo w Kościele jest święte i wiąże się zawsze z rodziną – podkreślił. Przypomniał również, że prymas Wyszyński zwracał się do wiernych: „Umiłowane Dzieci Boże!”, zaznaczając, że do Księdza Prymasa osoby z jego najbliższego otoczenia, także kapłani, mówiły: „Ojcze”. Ten rodzinny związek ludzi w Kościele nawiązuje do trynitarnej tajemnicy Boga i wskazuje, że jesteśmy jedną rodziną Bożą. Stanisława Nowicka z Instytutu Prymasa Stefana Wyszyńskiego złożyła świadectwo na temat troski Prymasa Tysiąclecia o rodzinę. Podzieliła się doświadczeniem ze swojej 32-letniej pracy w Poradni Rodzinnej na Jasnej Górze. O swoich spotkaniach z prymasem Wyszyńskim mówili również o. Jan Pach oraz o. Józef Płatek. W trakcie spotkania promocyjnego powtarzano, że jeżeli będzie silna rodzina, to i silny będzie naród. Na promocję przybyli także: Stanisława Grochowska, odpowiedzialna generalna Instytutu Prymasowskiego, poseł Jadwiga Wiśniewska, która wskazała na najważniejsze problemy polskiej rodziny widziane z pozycji polityka, oraz Czesław Ryszka, pamiętający Prymasa Tysiąclecia jeszcze ze swoich młodych lat na KUL-u.
.Bardzo wymownie wybrzmiały odczytane podczas spotkania przez aktora Mariana Florka wybrane z nowo wydanej antologii fragmenty tekstów kard. Wyszyńskiego o rodzinie. Zauważono, że są to treści prorocze, dające wskazówki na wyjście z wielu współczesnych kryzysów, ale przede wszystkim wskazujące na znaczenie rodziny. Zgodnie bowiem ze słowami Prymasa Tysiąclecia, „w rodzinie, pod sercem matek, kryje się Naród”.. 

Na podst. -> http://niedziela.pl/artykul/103290/nd

Książki