Skupienie Adwentowe 7 grudnia 2014 i Msza św. za Ciocię Lilę

adwentowy dzień skupienia

7 grudnia w II Niedzielę Adwentu

ZAPRASZAMY do kaplicy na Łazienkowską:

O godz. 10.00 Msza św. za Ciocię Lilę – Marię Wantowską w przeddzień imienin.
Po mszy, do godz. 14:00
Wprowadzenie do  Adwentu, które poprowadzi ks. Feliks Folejewski SAC