Rok B oznaczone posty

Jeśli kto chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich

20 września 2015 r.  Dwudziesta piąta Niedziela zwykła  Rok B

Kto przyjmuje jedno z tych dzieci w imię moje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, nie przyjmuje Mnie, lecz Tego, który Mnie posłał

Kto przyjmuje jedno z tych dzieci w imię moje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, nie przyjmuje Mnie, lecz Tego, który Mnie posłał

EWANGELIA

Mk 9, 30-37 Jeśli kto chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich

Słowa Ewangelii według świętego Marka

Jezus i Jego uczniowie podróżowali przez Galileę, On jednak nie chciał, żeby kto wiedział o tym. Pouczał bowiem swoich uczniów i mówił im: «Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Ci Go zabiją, lecz zabity po trzech dniach zmartwychwstanie». Oni jednak nie rozumieli tych słów, a bali się Go pytać.
Tak przyszli do Kafarnaum. Gdy był w domu, zapytał ich: «O czym to rozprawialiście w drodze?»...

Czytaj dalej

EWANGELIA na 17 stycznia 2021 – Znaleźliśmy Mesjasza

EWANGELIA

Czytaj dalej

EWANGELIA na 10 stycznia 2021 – Chrzest Jezusa

EWANGELIA

Czytaj dalej

EWANGELIA na 6 stycznia 2021 – Pokłon mędrców ze Wschodu

EWANGELIA

Czytaj dalej

EWANGELIA na 3 stycznia 2021 – Na początku było Słowo

EWANGELIA

Czytaj dalej

EWANGELIA na 1 stycznia 2021 – Nadano Mu imię Jezus

EWANGELIA

Czytaj dalej

EWANGELIA na 28 grudnia 2020 – wziął w nocy Dziecię i Jego Matkę i udał się do Egiptu

EWANGELIA

Czytaj dalej

EWANGELIA na 27 grudnia 2020 – Dziecię rosło, napełniając się mądrością

EWANGELIA

Czytaj dalej

EWANGELIA na 26 grudnia 2020 – Zapowiedź prześladowań

EWANGELIA

Czytaj dalej

EWANGELIA na 25 grudnia 2020 – Msza Wigilii – Rodowód Jezusa Chrystusa i zapowiedź Jego narodzenia

EWANGELIA

Czytaj dalej