sobota, 22 czerwca, 2024

EWANGELIA na 1 stycznia 2021 – Nadano Mu imię Jezus

EWANGELIA

1 stycznia 2021 r. – Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi – Rok B Kolor szat: biały

słuchamy biblii

Łk 2, 16-21 Nadano Mu imię Jezus

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

Pasterze pospiesznie udali się do Betlejem i znaleźli Maryję, Józefa i Niemowlę, leżące w żłobie. Gdy Je ujrzeli, opowiedzieli o tym, co im zostało objawione o tym Dziecięciu.
A wszyscy, którzy to słyszeli, dziwili się temu, co im pasterze opowiadali.
Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu.
A pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im to było powiedziane.

Gdy nadszedł dzień ósmy i należało obrzezać Dziecię, nadano Mu imię Jezus, którym Je nazwał anioł, zanim się poczęło w łonie Matki.

Oto słowo Pańskie

Biblia

Na podst. m. in. -> https://niezbednik.niedziela.pl/dzien/2021-01-01

Zobacz też -> Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi

Ewangelie i czytania