poniedziałek, 20 maja, 2024

Ogłoszenie Roku 2021 Rokiem Świętego Józefa

Rok św. Józefa

Niech św. Józef wspomaga nas i uczy, abyśmy przeżywając trudności naszych czasów nie wątpili w obecność Boga w naszym życiu” – mówi abp Wojciech Polak o ogłoszonym właśnie Roku św. Józefa.

W uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP ogłoszone zostało rozpoczęcie specjalnego Roku św. Józefa, którego obchód zakończy się 8 grudnia 2021 roku. Data ogłoszenia Roku św. Józefa nie była przypadkowa, bowiem przed 150 laty, 8 grudnia 1870 roku, bł. Pius IX ustanowił św. Józefa Patronem Kościoła katolickiego.

Pragnienie podzielenia się refleksjami dotyczącymi dzieła św. Józefa, narasta szczególnie w ostatnich miesiącach, tak bardzo naznaczonych skutkami pandemii. Czas ten pozwala doświadczyć, że „nasze życia są utkane i wspierane przez zwykłe osoby – zazwyczaj zapomniane – które nie występują w nagłówkach gazet i magazynów, ani na wielkiej scenie ostatniego widowiska, ale niewątpliwie dziś zapisują decydujące wydarzenia na kartach naszego życia.

Rozpoczęty w Kościele Rok św. Józefa postrzegamy jako dar. Wpatrując się w osobę św. Józefa prosimy Go o wstawiennictwo. W Roku św. Józefa można otrzymać odpusty. Wszyscy mogą w św. Józefie znaleźć orędownika, pomocnika i przewodnika w trudnych chwilach. Ten wielki święty przypomina, że „ci wszyscy, którzy są pozornie ukryci lub w „drugiej linii” mają wyjątkowy czynny udział w historii zbawienia. Im wszystkim należy się słowo uznania i wdzięczności”.

Niech zatem św. Józef wspomaga nas i uczy, abyśmy przeżywając trudności naszych czasów nie wątpili w obecność Boga w naszym życiu i w Nim swą ufność pokładając, troszczyli się o największy skarb naszej wiary, którym są Jezus i Maryja, Jego Matka. Doświadczając trudności„można zatrzymać się i zejść z pola walki lub jakoś coś wymyślić”. Patrząc na życie św. Józefa dostrzegamy jego odpowiedzialność za Dziecię Jezus i Jego Matkę Maryję oraz wiarę i ufność pokładaną w Bogu, dzięki którym potrafił on zawsze problemy i trudności przekształcić w szansę.

AktualnościWydarzenia