WALNE ZGROMADZENIE – 2016 – WALNE ZGROMADZENIE STOWARZYSZENIA APOSTOLSKIEGO RODZINA RODZIN

ZAPROSZENIE

W sobotę, 16 kwietnia 2016 r., w Ośrodku Rodziny Rodzin przy ul. Łazienkowskiej 14 w Warszawie, odbędzie się
Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Apostolskiego Rodzina Rodzin.
Zgromadzenie poprzedzi Msza Święta, która będzie odprawiona przez Ojca Duchownego Rodziny Rodzin, ks. prof. dr hab. Czesława Parzyszka SAC o godz. 10.00 w kaplicy Ośrodka Rodziny Rodzin.
Walne Zgromadzenie zwołane jest na godz. 11.00.

Zapraszamy w pierwszej kolejności członków SARR, ale także całą Rodzinę Rodzin. Będzie okazja zadeklarowania chęci wstąpienia do Stowarzyszenia, jak również dokonania oceny jego działalności i zgłoszenia propozycji na przyszłość.

Zarząd SARR

stat4u