KALENDARZ HISTORYCZNY – Kolumna Zygmunta w Warszawie

Budowa Kolumny Zygmunta - ryc. Willema Hondiusa z 1646 roku

Budowa Kolumny Zygmunta – ryc. Willema Hondiusa z 1646 roku

24 listopada 1644 roku ukończono budowę kolumny Zygmunta. To najstarszy świecki pomnik w Europie. Kolumnę opatrzono czterema tablicami. Od strony zachodniej jest ciekawy napis – przeczytać możemy m. in. następujące słowa:  […] Zygmunt III na mocy wolnych wyborów Król Polski […] wziął do niewoli wodzów moskiewskich, stolicę i ziemie moskiewskie zdobył,  wojska ich rozgromił oraz odzyskał Smoleńsk […]. Napis jest po łacinie, nie zwrócił więc uwagi Rosjan w czasie zaborów, ani komunistów po II wojnie. Kolumnę ufundował Władysław IV Waza, który w ten sposób uczcił pamięć swego ojca. Jej wzniesienie miało cel polityczny (gloryfikacja dynastii Wazów i wzmocnienie władzy króla), dlatego została umieszczona przed Bramą Krakowską – wówczas najważniejszym węzłem komunikacyjnym stolicy

JT m. in. na podst. -> https://pl.wikipedia.org/wiki/Kolumna_Zygmunta_III_Wazy_w_Warszawie/ [dostęp 2016-11-24]

Czytaj -> więcej

Tagi: