WALNE ZGROMADZENIE – 2017 – Zaproszenie na Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Apostolskiego Rodzina Rodzin

Zaproszenie

na

Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Apostolskiego Rodzina Rodzin

20 maja 2017 r.

Warszawa, ul. Łazienkowska 14

Zapraszam serdecznie na Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Apostolskiego Rodzina Rodzin (SARR), które odbędzie się w Ośrodku Rodziny Rodzin przy ul. Łazienkowskiej 14 w Warszawie, w sobotę 20 maja 2017 r. Rozpoczniemy Mszą Świętą o godz. 10.00 w kaplicy Ośrodka. Początek Walnego Zgromadzenia (WZ) – zwołanego w I terminie – o godz. 11.00. Będzie to zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze, dlatego konieczny jest udział wszystkich członków Stowarzyszenia. W razie konieczności można udzielić innemu członkowi Stowarzyszenia pełnomocnictwa na piśmie do udziału w WZ i do głosowania.

Jednocześnie zwołuję w tym samym miejscu WZ SARR w drugim terminie (w razie braku quorum w I terminie) na dzień 20 maja 2017 r. godz. 11.15.

Poniżej projekt porządku obrad WZ.

Przy okazji WZ będzie można uregulować składki członkowskie.

Marcin Piotrkiewicz                   

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia

.


.

Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Apostolskiego Rodzina Rodzin

20 maja 2017 r.

Warszawa, ul. Łazienkowska 14

Projekt porządku obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

2. Sprawdzenie listy obecności i stwierdzenie dotyczące możliwości podejmowania uchwał przez Walne Zgromadzenie (niezbędna liczba obecnych – 1/2 liczby członków tj. 31 osób w I terminie i ¼ liczby członków, tj. 16 osób w II terminie)

3. Wybór Sekretarza WZ

4. Wybór 3-osobowej Komisji Skrutacyjnej

5. Zatwierdzenie porządku obrad WZ

6. Sprawozdanie Zarządu (merytoryczne i finansowe)

7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej

8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania zarządu i udzielenia zarządowi absolutorium

9. Uchwalenie regulaminu wyborów zarządu i komisji rewizyjnej

10. Wybory Przewodniczącego i czterech członków zarządu na kolejną 2-letnią kadencję

11. Wybory Przewodniczącego i dwóch członków Komisji Rewizyjnej (na 2 letnią kadencję)

12. Dyskusja w sprawie programu pracy zarządu i rozwoju RR

13. Wolne wnioski

14. Zamknięcie obrad WZ przez Przewodniczącego

.

JT (KB)