WROCŁAW – Gratulacje Jubileuszowe dla Czcigodnego Księdza Eugeniusza Klimińskiego!

WROCŁAW

„Bracia moi najmilsi, bądźcie wytrwali i niezachwiani,
zajęci zawsze ofiarnie dziełem Pańskim, pamiętając,
że trud wasz nie pozostaje daremny w Panu”
(1 Kor 15.58)

Gratulacje Jubileuszowe
Czcigodny Księże Eugeniuszu!

Z okazji pięknego jubileuszu 60-lecia święceń kapłańskich pragniemy wyrazić z serca płynące gratulacje i życzenia wielu łask Bożych.

Z wdzięcznością wspominamy spotkania Księdza z naszą wrocławską grupą Rodziny Rodzin w różnych miejscach: podczas „Wakacji z Bogiem”, jak i w Częstochowie, a także wizyty Księdza we Wrocławiu i nasze serdeczne, rodzinne rozmowy na Łazienkowskiej, podczas których Twoje, Księże Eugeniuszu, doświadczenie, Twoja serdeczność wspierały nas w dążeniu do przyjęcia i realizacji charyzmatu naszej wspólnoty. Twoja bezinteresowna ofiarność, niewyczerpana gotowość do służenia tym, których Bóg postawił na Twojej drodze, czyli także nam, członkom Rodziny Rodzin mieszkającym poza stolicą, to zobowiązująca wskazówka na drodze życia, tym cenniejsza, że udzielona czynem, nie słowem.

Z okazji wspaniałego Jubileuszu życzymy Ci, Drogi Jubilacie, zdrowia, siły i nieustannej pomocy Ducha Świętego w pokonywaniu nowych wyzwań.

„Niech Cię Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad Tobą, niech Cię obdarzy swą łaską. Niech zwróci ku Tobie swoje oblicze i niech Cię obdarzy pokojem”. (Lb 6,24-26)

W imieniu Rodziny Rodzin z Wrocławia
Grupy im. Sługi Bożego Stefana Wyszyńskiego
ks. prof. dr hab. Piotr Mrzygłód
Grażyna Balkowska

Wrocław, 19 maja 2018 r.

JT