EWANGELIA na 25 listopada 2018 – Królestwo Chrystusa nie jest z tego świata

EWANGELIA

25 listopada 2018 r. – Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata – Rok B | Kolor szat: biały

EWANGELIA

J 18, 33b-37 Królestwo Chrystusa nie jest z tego świata

Słowa Ewangelii według świętego Jana

Piłat powiedział do Jezusa: «Czy Ty jesteś Królem żydowskim?».
Jezus odpowiedział: «Czy to mówisz od siebie, czy też inni powiedzieli ci o Mnie?».
Piłat odparł: «Czy ja jestem Żydem? Naród Twój i arcykapłani wydali mi Ciebie. Coś uczynił?».
Odpowiedział Jezus: «Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby królestwo moje było z tego świata, słudzy moi biliby się, abym nie został wydany Żydom. Teraz zaś królestwo moje nie jest stąd».
Piłat zatem powiedział do Niego: «A więc jesteś królem?».
Odpowiedział Jezus: «Tak, jestem królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu».

Oto słowo Pańskie

BZwykl34_1_image

_

JT na podst. m. in -> http://niezbednik.niedziela.pl/dzien/2018-11-25