EWANGELIA na 16 czerwca 2019 – Wszystko, co ma Ojciec jest moje. Duch z mojego weźmie i wam oznajmi

EWANGELIA

16 czerwca 2019 r. – Uroczystość Najświętszej Trójcy – Rok C | Kolor szat: biały

słuchamy biblii

EWANGELIA

J 16, 12-15 Wszystko, co ma Ojciec jest moje. Duch z mojego weźmie i wam oznajmi

Słowa Ewangelii według świętego Jana

Jezus powiedział swoim uczniom:
«Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz jeszcze znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek słyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On Mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam oznajmi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego bierze i wam objawi».

Oto słowo Pańskie

Biblia