JASNA GÓRA 2019 – PROGRAM 62. PIELGRZYMKI RODZINY RODZIN NA JASNĄ GÓRĘ – 12-13 października 2019

JASNA GÓRA 2019

WSZYSTKO POSTAWIŁEM NA MARYJĘ – to hasło 62 PIELGRZYMKI RR na JASNĄ GÓRĘ, która odbędzie się 12 i 13 października. Hasło to wiąże się z tegorocznym tematem formacji opartej na Jasnogórskich Ślubach Narodu – CZEŚĆ DLA MATKI NAJŚWIĘTSZEJ i przygotowaniami do beatyfikacji Sługi Bożego STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO.

Ksiądz Kardynał Stefan Wyszyński Ojciec Duchowy naszej Wspólnoty wypowiedział te znamienne w skutki dla Kościoła w Polsce i dla Polski słowa, słowa zawierzenia w najczarniejszej dobie stalinizmu: „Wszystko postawiłem na Maryję… i to Jasnogórską”. I serce Jego wypełniło się nadzieją i pokojem. Niech Jego słowa będą motywem przewodnim naszej tegorocznej pielgrzymki. I niech nasze serca odzyskają pokój i nadzieję u stóp Tej, która jest naszą najczulszą Matką i Królową narodu polskiego. W tym tak trudnym czasie, kiedy zło przybiera pozory wolności i prawdy, nie traćmy ducha i nie opuszczajmy rąk. Mamy Matkę, do której zwróćmy się jak zawsze z całkowitą ufnością w Jej możne pośrednictwo. Tylko pojedźmy do Jej Jasnogórskiego Tronu z wielką żarliwą modlitwą, prosząc Ją o obronę czystości serc i umysłów naszych dzieci i wnuków, o obronę chrześcijańskich zasad życia w naszej ojczyźnie. Przypomnijmy sobie i te słowa Kardynała Wyszyńskiego: „Gdybyśmy osłabli w modlitwie, nie moglibyśmy ręczyć za jutro, ale gdy się modlimy, możemy być spokojni”. Udajmy się więc licznie z ufną modlitwą do Matki Jasnogórskiej. Ona czeka na swe dzieci, by przygarnąć je do siebie i znowu tchnąć w nasze serca otuchę i odwagę, powtarzając nam te tak znane słowa: „Uczyńcie co wam mówi Syn, przyobleczcie wiarę w czyn, niech się Słowo Boże stanie ciałem w każdym z was”. Jej umiłowany syn – Kardynał Wyszyński z całą stanowczością ostrzegał nas: „Jeżeli z dłoni Narodu wypadnie Ewangelia nie uratują jego poziomu moralnego, społecznego i kulturalnego żadne manifesty czy programy polityczne”. Mamy więc u stóp Matki błagać Boga o tych wszystkich naszych rodaków podążających już na pasku szatana i starających się wyszydzić i zbrukać najświętsze symbole i zasady, które przez wieki tworzyły nasz naród, nadając mu godność dzieci Bożych. Rodzina Rodzin ma na tej pielgrzymce jeszcze jedno zadanie związane z dniem wyborów w Polsce ludzi, którzy mają dbać o dobro narodu. I znowu przytoczmy z „Zapisków więziennych” znamienne słowa ks. Kardynała Wyszyńskiego: „Czekamy teraz na mocarzy myśli, woli, serca, cnoty… Tylko tych jesteśmy w stanie szanować. Tylko ci są gotowi stanąć w szranki o lepsze… Odrzućcie dzieła ciemności i obleczcie się w zbroję światła”. Sursum corda, idziemy więc by u stóp Matki przypuścić szturm modlitewny do Nieba o Polskę Bożą w każdym wymiarze życia religijnego, społecznego, politycznego. To wielkie zadanie, które tylko pod opieką naszej Matki i Królowej może się udać. Stawmy się więc jak najliczniej, wszyscy bez wyjątku, pamiętając, że właśnie modlitwa tych, którzy się nie czują już na siłach, modlitwa chorych, słabych, zmęczonych przebija Niebo.

I wszystko postawmy na Maryję!

Program Pielgrzymki:

12 października, sobota:
14.00       – Msza Św. rozpoczynająca pielgrzymkę Rodziny Rodzin w Kaplicy Jasnogórskiej
ok. 15.00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego przy pomniku Stefana Kardynała Wyszyńskiego – po zakończeniu Mszy Świętej
18.00       – Droga Krzyżowa na Wałach Jasnogórskich (RR)
21.00       – Apel Jasnogórski,
21.30       – Czuwanie wieczorne (w tym Różaniec Jubilatów Rodziny Rodzin)
23.45       – Przygotowanie do Mszy Świętej
24.00       – Msza Święta w Kaplicy Jasnogórskiej wraz z Aktem Oddania Rodziny Rodzin Matce Bożej
ok.1.30    – Czuwanie nocne (c.d.)
4.30         – Zakończenie czuwania
13 października, niedziela:
09.30       – Msza Św. Rodziny Rodzin w Kaplicy Jasnogórskiej
11.00 – 12.15  – Konferencja (w sali Ojca Kordeckiego)
12.30       – Modlitwa na zakończenie pielgrzymki przy pomniku Stefana Kardynała Wyszyńskiego