DLA ZABIEGANYCH – Wolność i prawo

TEOLOGIA

+++

Szczęść Boże!
w najbliższą sobotę 16 listopada b.r. zapraszam na nasze
kolejne zajęcia dla Teologii dla Zabieganych, sala św.
Józefa:

9.30-11.00, ks. dr Wojciech Bartkowicz

Wolność i prawo. Prawda i sumienie. Lekcja „Veritatis
splendor”.

Treść: chrześcijańska koncepcja wolności; prawo naturalne;
natura sumienia i jego formacja; wolność sumienia a klauzula
sumienia; pojęcie opcji fundamentalnej.

Rektorat Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie
Sekcja św. Jana Chrzciciela
ul. Dewajtis 3, 01-815 Warszawa
www.pwtw.pl