EWANGELIA na 9 kwietnia 2020 (Msza z Poświęceniem Krzyżma) – Chrystus namaszczony przez Ducha Świętego

EWANGELIA

9 kwietnia 2020 – Wielki CzwartekRok A | Kolor szat: biały

słuchamy biblii

Ewangelia (Łk 4, 16-21)

Chrystus namaszczony przez Ducha Świętego

Biblia

 

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Jezus przyszedł do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać.

 

Podano Mu księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę, znalazł miejsce, gdzie było napisane: «Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie; abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski Pana».

 

Zwinąwszy księgę, oddał słudze i usiadł; a oczy wszystkich w synagodze były w Niego utkwione. Począł więc mówić do nich: «Dziś spełniły się te słowa Pisma, które słyszeliście».

Oto słowo Pańskie