EWANGELIA na 24 maja 2020 – Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi

EWANGELIA

24 maja 2020 – Uroczystość WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO – Rok A

słuchamy biblii

Ewangelia (Mt 28, 16-20 )

Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi 

Biblia

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jedenastu uczniów udało się do Galilei, na górę, tam, gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami:
«Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata».
Oto słowo Pańskie

Na podst. m. in. -> https://niezbednik.niedziela.pl/dzien/2020-05-24