REKOLEKCJE 2015 – REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE

7-8 MARCA 2015 R.
Prowadzenie: o. Michał Krajewski OFMConv
Miejsce rekolekcji: Kaplica Matki Bożej Jasnogórskiej, ul. Łazienkowska 14,
Najbliższy przystanek ztm: Rozbrat.

Program rekolekcji:

Sobota – 7 marca

15.00 Koronka do Bożego Miłosierdzia
15.15  Katecheza
16.15  Adoracja Najśw. Sakramentu, Różaniec
17.15  Przerwa
17.30 Liturgia pokutna
Przerwa
19.00   Msza św. i modlitwa o beatyfikację Kardynała  Stefana Wyszyńskiego.
Agapa z przyniesionych pokarmów.

Niedziela – 8 marca

10.00 Modlitwa poranna (Jutrznia)
10.20 Katecheza
11.15  Adoracja Najśw. Sakramentu, okazja do spowiedzi
12.00 Anioł Pański
13.20  Msza św. z homilią, modlitwa o beatyfikację Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Rozesłanie

Zaproszony do prowadzenia rekolekcji o. Michał Krajewski jest franciszkaninem konwentualnym.
_

o. Michał Krajewski

 Aktualnie prowadzi pustelnię franciszkańską.

Dalecy od świata i bliscy nieba

Na franciszkanów zazwyczaj patrzymy jako na tych braci, którzy żyją blisko ludzi, posługujących w parafiach i kościołach. Niewiele osób wie, że święty Franciszek z Asyżu oprócz Reguły, która wytycza sposób życia braci, pozostawił również dokument w postaci Reguły dla pustelni; swego rodzaju formę życia dla braci, którzy pragnęli prowadzić inny sposób życia – w braterstwie, oddaleniu, modlitwie i pokucie.

Życie pustelnicze pojawiło się w Kościele na przełomie III i IV w., w dużej mierze jako odpowiedź na zeświecczenie chrześcijaństwa wychodzącego z katakumb. Pustelnicy udawali się na pustynię, by toczyć tam walkę o świętość – o tzw. białe męczeństwo. Na swoje pustelnie wybierali różne miejsca, np. jaskinie, ruiny, wyspy, nie wyłączając bagien.

W pustelniczą duchowość wpisana jest walka o serce dla Pana. Walcząc, pustelnik starał się chronić siebie i wspierać Kościół. Celem bowiem takiego życia nie jest ucieczka od świata czy jego negacja, ale życie na chwałę Boga i zbawienie świata. Obok takiej służby Kościołowi istniała w duchowości pustelniczej tradycja kierownictwa duchowego oraz okolicznościowe wyjścia apostolskie czy świadczenie miłosierdzia. Zasadniczo jednak życie pustelnicze to milczące przepowiadanie Chrystusa.

W tradycji franciszkańskiej znane są również tak zwane eremy, do których bracia po dwóch, albo trzech oddalali się od codziennych zajęć, aby pozostawać przez jakiś czas na modlitwie. Już założyciel zakonu św. Franciszek miał swój ulubiony erem Carceri, który znajdował się na zboczach góry Subasio, gdzie Franciszek udał się po swoim nawróceniu, by na modlitwie pytać swojego Pana o drogę powołania.

Jaka jest różnica między pustelnią „klasyczną” a franciszkańską? Prosta, braterstwo. Franciszek miał genialny pomysł stworzenia życia eremickiego, w braterstwie, na ewangeliczny wzór Marty i Marii (por. Łk 10, 38-42). Reguła dla braci żyjących w pustelni jest bardzo krótka, zaledwie 10 punktów. Zaczyna się tak: Ci bracia, którzy pragną wieść życie zakonne w pustelniach, niech będą we trzech, a najwyżej we czterech. Dwaj z nich niech będą matkami i niech mają dwóch synów lub przynajmniej jednego. Ci dwaj, którzy są matkami, niech wiodą życie Marty, a dwaj synowie niech wiodą życie Marii (por. Łk 10, 38-42) i niech mają wspólne miejsce zamknięte, w którym każdy miałby swoją celę, modliłby się w niej i sypiał,  następnie Franciszek kontynuuje podając praktyczne wskazówki tyczące się życia w odosobnieniu.

Współcześnie u franciszkanów zaczyna się odradzać znaczenie pustelni, do czego zachęcano na Kapitule Generalnej w 1998 roku. Uchwalono tam, że w każdej prowincji i kustodii należy dowartościować doświadczenie pustelni, rozumianego jako okres i miejsce przeznaczone na dłuższą modlitwę i kontemplację, zgodnie z duchem „Reguły dla pustelni”.

Stąd też w Prowincji Matki Bożej Niepokalanej w Warszawie narodziła również idea takiego domu. Jesienią 2011 r. utworzona została  pustelnia franciszkańska w wydzierżawionej leśniczówce BURCZAK   w Jurowcach, w Puszczy Knyszyńskiej. Przebywa tam obecnie dwóch franciszkanów: o. Michał Krajewski i br. Andrzej Muracki.

na podst.: http://www.franciszkanie-warszawa.pl/teksty/dalecy-od-swiata-i-bliscy-nieba

zobacz też, na podanej stronie, pokaz slajdów z pustelni.

Do leśniczówki BURCZAK można dojechać rowerem, patrz: http://stary.rowerowy.bialystok.pl/index.php?art=617

Choć na pokazie slajdów można zobaczyć przy pustelni trochę pustego pola, to na fragmencie mapy przedstawiającej trasy rowerowe – widać jak na leśniczówkę przystało, że znajduje się ona na obszarze leśnym: trasa czerwona (kropkowana), punkt (żółty) 2.
Rekolekcje_mapa

mapa na podst.: http://stary.rowerowy.bialystok.pl/img/ptr/przecinka_burczak_nowa1.jpg
opis mapy, patrz: http://stary.rowerowy.bialystok.pl/index.php?art=617

SLIDER -> http://rodzinarodzin.pl/wp-content/uploads/2015/03/Rekolekcje.jpg
NAPIS   -> 7-8 MARCA – REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE 2015