czwartek, 25 lipca, 2024

INAUGURACJA w niedzielę 21 września 2014 – W IMIĘ BOŻE

W IMIE BOZE

Miejsce spotkania: Ośrodek Rodziny Rodzin, ul. Łazienkowska 14, wejście z lewej strony
lub od ul. Łazienkowskiej, w lewo po schodkach, przez kolumnadę do KAPLICY w wieży

Rozpoczynamy nowy rok pracy – rok troski o świętość naszych rodzin

Stawiamy pytanie jak zagospodarować czas, który jest nam dany, ale i zadany przez Ojca bogatego w miłosierdzie. Powstanie i czas trwania Rodziny Rodzin jest dla młodego pokolenia historią, ale zarazem współczesnością, albowiem podejmują oni to dziedzictwo i prowadzą dalej. Przykładem mogą być „Wakacje z Bogiem” w Kujankach. Rodzina Rodzin na dzień dzisiejszy jest wspólnotą czterech pokoleń. W Kujankach najmłodszy uczestnik Kazio miał miesiąc, a mama Marylki i babcia Teodorka miała sto dwa lata. Nasza praca w nadchodzącym roku ma być twórczą kontynuacją dziedzictwa, które otrzymaliśmy od naszych założycieli: Sługi Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego i Marii Wantowskiej – cioci Lili z Instytutu Kardynała Wyszyńskiego.

            Nauczanie i działalność naszych założycieli jest darem i zobowiązaniem, jeśli chcemy pozostać wiernymi charyzmatom Rodziny Rodzin i zachować własną tożsamość pośród różnych wspólnot służących także rodzinom. „Pamięć i tożsamość”. W orędziu do Polaków 28 maja 1981 roku Ojciec Święty Jan Paweł II powiedział: „Szczególnym przedmiotem medytacji uczyńcie postać niezapomnianego Prymasa, śp. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, jego osobę, jego naukę, jego rolę w jakże trudnym okresie naszej historii. To wszystko uczyńcie przedmiotem medytacji i podejmijcie to wielkie i trudne dzieło, dziedzictwo przeszło tysiącletniej historii, na którym On, Kardynał Stefan, Prymas Polski, dobry pasterz, wycisnął trwałe, niezatarte piętno. Niech dzieło to podejmą z największą odpowiedzialnością pasterze Kościoła, niech podejmie je duchowieństwo, kapłani, rodziny zakonne, wierni każdego wieku i każdego zawodu. Niech podejmą je młodzi. Niech podejmie je cały Kościół i cały Naród. Każdy na swój sposób, tak jak Bóg i własne sumienie mu wskazuje. Podejmijcie i prowadźcie je ku przyszłości”.

            Przeszłość Rodziny Rodzin nie może być dla nas „archiwum” wydarzeń minionych. Trzeba „wypłynąć na głębię” i jak ojciec rodziny w przypowieści ewangelicznej – potrafić wydobywać ze skarbca swego nowe i stare. Należy wciąż na nowo, odkrywczo docierać do zamysłu Boga o człowieku, małżeństwie i rodzinie. Potrzebny jest wspólny wysiłek myśli, serca i czynu.

            Dokonuje się to na modlitwie i poprzez uczestnictwo w tym, co przeżywają nasze rodziny. Przesłanie Ewangeliczne o rodzinie nie starzeje się. Światło płynące z Księgi Życia pomaga nam odnaleźć się w Duchu i Prawdzie, pośród zmieniających się czasów, orientacji myślowych i obyczajowych gromadzących się niekiedy jak czarne chmury na polskim niebie. Propozycje przeciwne zdrowej rodzinie z coraz większą siłą uderzają w Dom. Liberalizm nie tylko ekonomiczny, ale i etyczny, sekty, praktyczny materializm, egoizm, zawiść, oskarżanie nawet Boga, utrata nadziei.

na podst. BIULETYNU RODZINY RODZIN Nr 7 (139) na WRZESIEŃ-PAŹDZIERNIK 2014
_

 

WSPÓLNOTA RR