ODESZŁA DO PANA 14 sierpnia 2008 – maleńka Kasia Hermann

ODESZŁA DO PANA

Kasia jest w Niebie (…)

W dniu 23 sierpnia br., w kościele falenickim dziękowaliśmy Bogu za dar życia i łaskę Chrztu św. Kasi Hermann, która zasnęła w Panu 14 sierpnia br., po trudach i radościach swojego krótkiego, ziemskiego życia.

Czas pobytu Kasi w szpitalu okazał się czasem łaski dla wielu z nas. Trwaliśmy na modlitwie, Eucharystii, gromadziliśmy się wokół Stołu Słowa BoŜego. Dziewięć dni nowenny okazało się być czasem świętym, pożywnym w łaski, jak bochen chleba, z którego każdy mógł odłamać kawałek, kto miał pragnienie duszy i serca.
Dla wielu z nas okazał się okresem wewnętrznej przemiany, nawrócenia i przewartościowania życia.
Kasia, jak ziarno pszeniczne obumarła, aby móc wzbić się po wieniec chwały, do Życia w Domu Ojca. Kościół uczy, że gdy odchodzi małe, ochrzczone dziecko, które świadomie nie używa jeszcze rozumu, idzie wprost do Nieba. Liturgia pogrzebowa, którą przeżywaliśmy wyrażała tę prawdę poprzez jej dziękczynny charakter i biały kolor szat oznaczający: radość, dziewictwo, świętość i chwałę nowego życia. Modliliśmy się nie za Kasię, a za jej orędownictwem, gdyż Kasia jest już Świętą!
Dziękujemy Wojtkowi i Neli, za ich obecność wśród nas. Dziękujemy im, za świadectwo chrześcijańskiego Ŝycia. Za ich oddanie się Bogu i zawierzenie. Dziękujemy, Ŝe pomimo, po ludzku cięŜkiego doświadczenia jakie stało się ich udziałem, umieli dostrzec w nim równieŜ Wolę Bożą. Złoto w ogniu się doświadcza (…)

Grupa MB Niepokalanej

.
Więcej o Kasi można przeczytać w Biuletynie  nr 5 (85) Wrzesień – Październik 2008 na stronie 12