wtorek, 25 czerwca, 2024

ODSZEDŁ DO PANA 29 czerwca 2009 – Zdzisław Świderski

ODSZEDŁ DO PANA

Z głębokim żalem zawiadamiamy iŜ dnia 29 czerwca 2009 roku
zmarł ukochany MąŜ, Tata i Dziadek
ś.† p.
doc. dr inż.
Zdzisław Świderski
Wieloletni pracownik naukowy Politechniki Warszawskiej, Centrum Naukowo-Technicznego Kolejnictwa i Instytutu Podstawowych Problemów Techniki
Polskiej Akademii Nauk.
Nabożeństwo żałobne odbyło się 3 lipca 2009 roku w kościele parafialnym pw. MB Wspomożycielki Wiernych, ul. J. Conrada 7, Warszawa
po którym nastąpiło wyprowadzenie na Cmentarz Powązki Wojskowe do grobu rodzinnego

Pogrążeni w głębokim smutku
żona, córki i syn z rodzinami

Odeszli do Pana