ODSZEDŁ DO PANA 2 grudnia 2005 – Jarek Folejewski – brat ks. Feliksa

ODSZEDŁ DO PANA

OSTATNIE POŻEGNANIE śp. † Jarka Folejewskiego

W tym miesiącu, 2 grudnia w piątek – w godzinie Miłosierdzia BoŜego – narodził się dla nieba brat ks. Feliksa Jarek Folejewski.

W imieniu Rodziny Rodzin poŜegnaliśmy naszego Przyjaciela w Jego suwalskiej katedrze – kościele parafialnym, pod wezwaniem św. Aleksandra.

Drogi Jarku! Dzisiaj po raz ostatni przywołałeś nas na wspólne spotkanie. śegnamy Ciebie w Imieniu Rodziny Rodzin i Grupy św. Józefa oraz tych, którzy dzisiaj nie mogli się stawić na tym poŜegnalnym apelu – Twoich przyjaciół.

W czasie koncelebrowanej Mszy świętej, która była sprawowana w Twojej intencji przez wielu kapłanów , nasze modlitwy przeplatały się ze wspomnieniami chwil razem spędzonych. Pamiętamy Ciebie jako przyjaciela, na którego zawsze mogliśmy liczyć. Teraz pragniemy Cię zapewnić, Ŝe Twoi najbliŜsi Rita oraz Kasia i Ania, zawsze mogą liczyć na naszą pomoc.

Pozostajesz wzorem sumiennego wywiązywania się z danego słowa i prawdziwie męskiej postawy, czego dowodem były ostatnie miesiące Twojego Ŝycia, gdy gasły siły, a duch był niezmiennie mocny.

Ważne są pomniki i tablice pamiątkowe, ale prawdziwą miarą człowieka jest to, na ile żyje w pamięci innych. O pamięci Ciebie, naszego przyjaciela, zapewniamy Twoich najbliższych pogrążonych w żalu.
Teraz nadszedł Twój czas przejścia do domu Ojca, ale przecieŜ umierając na ziemi narodziłeś się dla nieba.
Wierząc w nieskończone miłosierdzie BoŜe zapewniamy Cię o naszej modlitwie w Twojej intencji, abyś dostąpił radości nieba.

Teraz po zakończeniu ziemskiego pielgrzymowania anielski orszak niech Twą duszę przyjmie a dobry Bóg da Ci wieczne odpoczywanie, niech światłość wiekuista świeci Ci na wieki. Amen.

Rodzina Rodzin Jacek Nitka