wtorek, 25 czerwca, 2024

ODESZŁA DO PANA 10 lutego 2006 roku – Adela Jarosiewicz – “ciocia Adela”

ODESZŁA DO PANA

15 lutego w kościele pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP w Zerzniu poŜegnaliśmy ś.p. Panią Adelę Jaroszewicz. Uroczystość ta była podziękowaniem za Jej ziemskie Ŝycie. Ks. Feliks Folejewski w homilii na zakończenie powiedział: „Pani Adela odeszła wyposaŜając dzieci w wiarę, miłość i dobroć. Odeszła w atmosferze czułości, serdeczności i miłości, Prośmy, aby stała się naszą orędowniczką”. „śycie Twoich wiernych Panie zmienia się, ale się nie kończy”.
Łączymy się z rodziną w ich smutku i pamiętamy w modlitwie.

Rodzina Rodzin

Odeszli do Pana