ODESZŁA DO PANA 24 grudnia 2006 r, – śp. Zofia JOP

ODESZŁA DO PANA

Ostatnie Pożegnanie Pani Zofii Jop

W dniu 24 grudnia 2006r, w Wigilie BoŜego Narodzenia, narodziła się dla nieba w wieku 86 lat śp. Janina Zofia JOP – mama naszej Marysi Adamczak.
Msza św. pogrzebowa sprawowana była w kościele parafialnym w Pyrach w sobotę 30 grudnia 2006 r., po której trumna została złoŜona w grobie rodzinnym na miejscowym cmentarzu.
Mszy św. przewodniczył ks. Proboszcz w koncelebrze z księżmi: Feliksem Folejewskim, Markiem Szumowskim i Ryszardem Marciniakiem.
Homilię wygłosił ks. Feliks, który w ciepłych słowach przypomniał niektóre wydarzenia z życia Zmarłej uświadamiając, Ŝe odchodzi pokolenie najbardziej ofiarnych córek i synów naszej Ojczyzny.
Spotykaliśmy się z Mamą Marysi w ich domu przy okazji spotkań grupowych. Ona sama nie mówiła o tym, Ŝe przeŜyła trzy obozy koncentracyjne w Niemczech. Jak powiedział ks. Feliks była taką bardzo zwyczajną osobą jak wiele innych zwyczajnychniezwyczajnych; kochającą żoną, matką, babcią w swojej rodzinie.
Niech odpoczywa w pokoju wiecznym

Edward Romanik