czwartek, 25 lipca, 2024

ODSZEDŁ DO PANA 04-09-2009 – Ryszard Rzepecki – fotograf Prymasa

ODSZEDŁ DO PANA

Warszawa: zmarł Ryszard Rzepecki, legendarny fotograf Prymasa

Dnia 04-09-2009 zmarł Ryszard Rzepecki, jeden z najbardziej znanych polskich fotoreporterów, uczeń brata Cypriana Grodzkiego, legendarny fotograf Prymasa Polski, dokumentalista ponad 60 pielgrzymek Jana Pawła II. Autor licznych albumów i wystaw.
Ryszard Rzepecki urodził się 25 czerwca 1941 w Wilnie, w rodzinie inteligencji ziemiańskiej. Był wnukiem słynnego literata Stanisława Cata Mackiewicza.
Był osobistym fotografem Prymasów Polski, kardynała Stefana Wyszyńskiego i Józefa Glempa, twarzysząc im niemal we wszystkich czynnościach duszpasterskich, dokładnie je dokumentując. Uczestnik ponad 60 pielgrzymek apostolskich Jana Pawła II. Autor licznych wystaw m. in. ,,Polskie Dni w Rzymie” 1975, ,,Mamy PapieŜa” 1997, Apostolskie podróŜe Jana Pawła II po świecie”, ,,Pielgrzym nadziei” 1997, ,,Wśród swoich” 1999.
Autor kilkudziesięciu albumów dotyczących wydarzeń kościelnych w Polsce i na świecie. Pracę swoją wykonywał z pasją i z klasą. Laureat Nagrody im. Włodzimierza Pietrzaka. Jego dewiza Ŝyciowa brzmiała: ,,Fotografować, być szczęśliwym”.
Dokumentował wiele uroczystości Rodziny Rodzin, ostatnio Spotkania Opłatkowe z ks. Arcybiskupem Kazimierzem Nyczem.
Otoczmy duszę ś. p. Ryszarda Rzepeckiego naszą modlitwą

/ na podstawie KAI/

Odeszli do Pana