ŻYCZENIA WIELKANOCNE 2014 – ŻYCZENIA na Święto Zmartwychwstania

ŻYCZENIA

Chrystus Zmartwychwstał!

W nieustannym biegu wydarzeń znalazło się to jedno centrum:- został odnaleziony punkt oparcia: Chrystus zmartwychwstał. Jeżeli Bóg Człowiek by nie zmartwychwstał, wówczas cały świat stałby się jednym wielkim absurdem, a Piłat miałby rację, wypowiadając pogardliwe pytanie: „Cóż to jest prawda?”

Jeżeli Bóg Człowiek by nie zmartwychwstał, wówczas z pewnością zawaliłby się pomost łączący niebo z ziemią. Nie poznalibyśmy nieba i nie moglibyśmy obronić ziemi przed jej unicestwieniem. Ostatnie słowo należałoby do śmierci. W miejsce nadziei zapanowałaby ciemność, rozpacz.

Ale Chrystus Zmartwychwstał!

Drżenie radości spowija więc całe stworzenie, które cieszy się niewypowiedzianą radością, ponieważ Chrystus żyje i wzywa także do siebie swój Kościół. Dokonuje się wielkie dzieło odkupienia. Wzrasta ziarno życia i w sposób niepojęty odnawia serce człowieka. Grób jest pusty. „Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne”.

W sercach ludzi wierzących, którzy zaufali Bożemu Miłosierdziu, istnieje ogromna potrzeba głoszenia na dachach Dobrej Nowiny o Zmartwychwstaniu Pana Jezusa.

Tej radości, mocy i pasji głoszenia życzymy nam wszystkim

ks. Feliks Folejewski ks. Zbigniew Kapłański
Ojciec Duchowny Rodziny Rodzin  Duszpasterz Rodziny Rodzin