DUSZPASTERZ RR – Ksiądz Zbigniew Kapłański

DUSZPASTERZ RR

Ks. Zbigniew Kapłański – Rektor Ośrodka Duszpasterskiego Rodziny Rodzin w Warszawie

Ksiądz Zbigniew Kapłański był Duszpasterzem Nauczycieli i Asystentem Stowarzyszenia „Rodzina Rodzin”