Do Pani Stanisławy Grochowskiej – Odpowiedzialnej Generalnej Instytutu Prymasa Wyszyńskiego

Do odpowiedzialnej Generalnej Instytutu Prymasa WyszyńskiegoRóża Siemieńska_
Szanowna Pani
Stanisława Grochowska
Odpowiedzialna Generalna
Instytut Prymasa Wyszyńskiego

Droga Pani Stanisławo!

Na Pani ręce składamy wyrazy współczucia wszystkim członkiniom Instytutu,
z powodu śmierci ś. p. pani Róży Siemieńskiej.
Łączymy się w modlitwie dziękczynnej za dar jej życia, za rolę jaką
odegrała Ciocia Róża w Rodzinie Rodzin i prosimy by Matka Boża,
której służyła całe życie, wprowadziła ją do nieba.

W „Naszym Dzienniku”, w wydaniu wtorkowym,
ukazał się nekrolog od Rodziny Rodzin.

Łącząc się w smutku ale i w chrześcijańskiej nadziei, pozostaję z szacunkiem

Krzysztof Broniatowski
W imieniu Ruchu i Stowarzyszenia Apostolskiego Rodzina Rodzin
_
zobacz też: Wspomnienia o Cioci Róży