wtorek, 25 czerwca, 2024

NOC CZUWANIA 2015 – Plan modlitewnego czuwania nocnego

NOC CZUWANIA

W WIGILIĘ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO
Nocne Czuwanie Rodziny Rodzin
_przed 34-ą rocznicą śmierci ks. kard. Stefana Wyszyńskiego,
 
w 10-ą rocznicę śmierci św. Jana Pawła II
23 – 24 maja, godz. 21.00 – 5.00 w kaplicy przy ul. Łazienkowskiej

 Czuwanie_image033

18 czerwca 1972 r. nasz Ojciec Rodziny Rodzin powiedział takie słowa:

„Były momenty w dziejach Boga Człowieka i w dziejach ludzkości, że wszystkie światła i nadzieje gasły. A wtedy pozostawał zawsze jeden Znak i jego Światło: Niewiasta obleczona w słońce.

I tak jest w naszym życiu osobistym. Gdy gasną nam wszystkie światła i nadzieje, gdy zdaje się, że ciemność ogarnęła wszystko, wtedy trzeba … zawierzyć Maryi”.

Przyjdźmy więc wszyscy ofiarnie i w tę noc czuwania oddajmy z ufnością Najświętszej Matce Syna Bożego, a przez Jej czułe Serce samemu Jezusowi – nasze skołatane, umęczone codziennością serca, nasze rodziny tak często borykające się z trudnościami duchowymi, chorobami i niedostatkami materialnymi. Oddajmy tym dwóm kochającym nas Sercom naszą Ojczyznę, która tak bardzo potrzebuje Bożego męża jako prezydenta, by stać się „rzeczywistym królestwem Jezusa i Maryi”.

Przyjdźmy, by wymodlić beatyfikację Stefana kardynała Wyszyńskiego, który z takim poświęceniem trudził się dla dobra Kościoła, Ojczyzny i każdego człowieka i podziękować św. Janowi Pawłowi II za jego nieustającą opiekę nad nami z Nieba. Przyjdźmy wyprosić wszystkie łaski dla ks. Feliksa, który całe życie spalał się dla nas w nieustającym posługiwaniu Rodzinie Rodzin oraz dla wszystkich naszych licznych chorych. Przyjdźmy prosić o świętość i moc Ducha Świętego dla papieża Franciszka, biskupów i wszystkich kapłanów, o drogocenną łaskę pokoju dla świata, o męstwo i pomoc dla prześladowanych chrześcijan oraz o odwrócenie się od zła dla ich prześladowców, a także o łaskę Nieba dla dusz w czyśćcu cierpiących.

Jest tyle potrzeb na świecie, które trzeba objąć modlitwą, ale – tyle też dobra, które ofiarowuje nam Bóg: dar ziemi, życia, wiary, dar odkupienia nas przez Jezusa Chrystusa, ale też dar naszego codziennego krzyża – naszej drogi do Nieba. Przyjdźmy więc dziękować Naszemu Panu za Jego szczodrobliwość i pomóżmy Jezusowi i Maryi ratować naszą modlitwą wszystkich biednych grzeszników. W święto Zesłania Ducha Świętego uczyńmy nasze czuwanie serdecznym uwielbieniem Ducha Świętego, zwracając się do Niego z gorącą modlitwą o Jego moc, mądrość i wszelkie potrzebne nam, Rodzinie Rodzin, naszej Ojczyźnie i Kościołowi łaski.

Plan czuwania:

23.05.

godz. 21.00 – Apel Jasnogórski oraz Litania do Boga Ojca przed Jego cudownym obrazem,

godz. 21.30 – 22.00 – cicha adoracja Najświętszego Sakramentu,

godz. 22.00 – 23.45 – Różaniec część radosna w intencjach w/w oraz nabożeństwo majowe,

godz. 24.00 – 1.00 – Msza święta.

24.05.

godz. 1.00 – 1.45 – Agapa,

godz. 1.45 – 2.30 – modlitwa do Ducha Świętego w Święto Zesłania Ducha Świętego,

godz. 2.30 – 3.30 – Różaniec dziękczynny za życie i posługę św. Jana Pawła II i kard. Stefana Wyszyńskiego,

godz. 3.30 – 4.00 – koronka do Miłosierdzia Bożego przebłagalna za grzechy nasze i wszystkich grzeszników,

godz. 4.00 – 5.00 – nabożeństwo majowe i Godzinki o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny.

 

Serdecznie zapraszamy!

ANDRZEJ DUDA (kand. na  prezyd.)
– PROSI O
  MODLITWĘ DO  DUCHA ŚW.
.
Pragnie służyć
  Ojczyźnie wg nauki  Św. JPII:
tak myśleć
  i żyć*
Proszę, wyślij
  tę informację
do
  b. wielu. – ks. J. K.

WSPÓLNOTA RR