sobota, 22 czerwca, 2024

Skupienie Adwentowe 2015

adwentowy dzień skupienia

Skupienie adwentowe
Grafika: petroklezja.pl

W sobotę – 5 grudnia, od godz. 16.00 do 19.00 – adwentowe skupienie w kaplicy na Łazienkowskiej poprowadzi dla Rodziny Rodzin ks. Zbigniew Kapłański

„Trwajcie mocni w wierze” – to hasło przyświecające Skupieniom Adwentowym, które odbywają się co roku. Możemy na nowo spojrzeć na Adwent, który mimo iż jest co roku, to jednak za każdym razem przeżywa się go inaczej. Jest to czas dany nam, byśmy na nowo zbliżyli się do Boga, bo On może zrobić w naszym kierunku sto kroków, ale my musimy zrobić ten jeden – dać Mu szansę dotarcia do siebie. „Trwajcie mocni w wierze” nie oznacza uciekać od świata, bo on jest zły. To oznacza żyć w rzeczywistości, która mnie otacza i dawać silne świadectwo. Bo bycie chrześcijaninem to bycie po stronie Tego, który zwyciężył świat, to bycie po stronie wygranej. Więc wkroczmy odważnie w świat, nie potępiajmy go, ale spróbujmy zmienić na lepszy!

 

JT

Polecamy