poniedziałek, 20 maja, 2024

BOŻE NARODZENIE 2015 – WSZYSCY WSZYSTKIM ŚLĄ ŻYCZENIA

WSZYSCY WSZYSTKIM ŚLĄ ŻYCZENIA

Do Drogiej memu sercu Wspólnoty Rodziny Rodzin

Rodzina Święta Droga Rodzino Rodzin, Św. Wincenty Pallotti napisał w dwudziestej drugiej medytacji książki
„Bóg Miłość Nieskończona” następujące słowa:
„Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał …” (J 3, 16)
„Jezus Chrystus, prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek,
w duszy, ciele i boskości
jest naszym i całkowicie naszym;
całe życie Jezusa Chrystusa,
wszystkie Jego nieskończone zasługi
i najdoskonalsze cnoty
są całe nasze!
Jezus Chrystus jest mój,
Słowo, które stało się ciałem,
w duszy, ciele i boskości jest moje;
cnoty … Jezusa są moimi,
moimi są dzieła, które Jezus uczynił
na tej ziemi…”

Narodzenie Jezusa Chrystusa to wielkie wydarzenie i największy dar, jaki otrzymaliśmy od Boga. W Nadzwyczajnym Roku Miłosierdzia jak i roku 1050 rocznicy Chrztu Polski oraz Światowych Dni Młodzieży w Krakowie odnówmy naszą wiarę i miłość ku Niemu. Jako Apostołowie Jezusa Chrystusa – Króla Miłosierdzia dzielmy się w naszych Rodzinach tą wiarą i miłosierdziem ze wszystkimi wokół nas, jak prosi nas św. Wincenty Pallotti, Prymas Tysiąclecia oraz papież Franciszek…

Niech Maryja, Matka Miłosierdzia, uprosi u swego Syna – dla każdej Rodziny i każdego z Was – wiele Bożych łask, a szczególnie: zdrowia, tak bardzo nam trzeba; miłosiernej postawy, przez którą stajemy się lepsi; dużo marzeń, o które warto zawalczyć; radości, którą trzeba się dzielić i nadziei, bez której nie da się żyć…

Szczęśliwego i Błogosławionego również Nowego – 2016 Roku…

Zapewniam o jedności, wdzięczności i modlitewnej pamięci

Wasz   ks. Czesław Parzyszek SAC

Warszawa, Boże Narodzenie 2015 r.

Życzę każdemu, by usłyszał Pana Boga

Prorocy odpowiadali na pragnienia ludu tęskniącego za wyzwoleniem z mocy grzechu głosząc nadejście wybawiciela.

Ewangeliści zachwyceni tym, co widzieli, opowiadali, jak Pan Bóg ludzkimi ścieżkami wszedł w historię ludzkości, w historię każdego człowieka.

Ludzie Kościoła, my wszyscy, możemy nieprzerwanie trwać w Jego Obecności i dzielić się radością płynącą z tej Przyjaźni.

A co zrobić, jeśli nie zauważam w sobie tej radości? Więcej dziękować i przyjrzeć się, do czego my sami, bez Bożej pomocy się nadajemy. Jeśli nie zauważam tej radości, to dałem się przygnieść tym, co przemijające i muszę się modlić o wiarę. Tę prawdziwą, która nie jest monumentalna i śmiertelnie poważna, tę, która w każdej sytuacji przyniesionej przez codzienność przypomina o celu opowiedzianym przez Zbawiciela w Jego obietnicach.

Klękając czy siadając przez bezbronnym Zbawicielem spoczywającym na sianku mam szansę znaleźć Bożą odpowiedź na każde ludzkie pytanie. Aby tylko dać Mu czas na odpowiedź, aby tylko nasza modlitwa nie skończyła się na wołaniu, by nie zabrakło słuchania Boga

Tam, w Betlejem głosem Boga był płacz dziecka, po dwunastu latach były słowa upomnienia dla Rodziców, po następnych niemal dwudziestu latach było to nauczanie, na początku którego pojawiły się błogosławieństwa. Kilka lat potem głosem Boga było wołanie z krzyża, a teraz często głosem Boga jest milczenie Eucharystii. To milczenie jest jednocześnie wzmacniaczem, który pozwala usłyszeć, co Pan Bóg mówi do mnie. Aby tylko dać Mu czas.

Życzę każdemu, by usłyszał Pana Boga, by umiał w każdym trudnym spotkaniu czy wydarzeniu zobaczyć jego moc wyprowadzoną z betlejemskiej bezbronności.

Zachowajmy w sercu nadzieję zmartwychwstania, którą baczne spojrzenie może dostrzec w Nowonarodzonym.

Ks. Zbigniew Kapłański

Rodzina Święta

 

Kochani!

Są Święta Bożego Narodzenia

Przyjmijcie, proszę życzenia świąteczne od zarządu SARR

Ogłaszając Nadzwyczajny Jubileuszowy Rok Miłosierdzia Papież Franciszek wskazuje nam na otwarte źródło niezgłębionego Miłosierdzia Bożego. Jakże to jest bliskie nam wszystkim, którzy w Rodzinie Rodzin, dzięki Apostołowi Miłosierdzia Bożego, jakim był i jest śp. ks. Feliks Folejewski, nasz Ojciec Duchowny, jesteśmy w tym Miłosierdziu zanurzeni od lat. Jednakże wezwanie do coraz większego i głębszego zaufania Bożemu Miłosierdziu jest skierowane także do każdego z nas. Skoro jest ono niezgłębione, to nikt nie może zatrzymać się w drodze, uważając, że doszedł do końca, do  miejsca, gdzie już więcej niczego mu nie trzeba. Wtedy zawołanie: „Jezu ufam Tobie!” nie byłoby szczere. Przypominałoby raczej zawołanie: „Jezu ufam sobie!”.

W te Święta Bożego Narodzenia, życzymy sobie i całej Rodzinie Rodzin, aby z każdym rozpoczynającym się kolejnym dniem Roku Miłosierdzia wzrastało w nas zaufanie Bożemu Miłosierdziu i radość z daru jakim jest ono dla nas i dla całego świata.

Niech ta radość promieniuje z nas i udziela się naszym najbliższym i wszystkim, których Bóg postawi na naszej drodze. Niech opromienia zwłaszcza naszą wieczerzę wigilijną i dzielenie się opłatkiem.

W imieniu zarządu Stowarzyszenia Apostolskiego Rodzina Rodzin Krzysztof Broniatowski

Serdecznie Pozdrawiam! Nie zapominajmy wzajemnie o sobie, o RR i o Polsce w codziennej modlitwie!

 

Boże Narodzenie   2015

Rodzina Święta „Błogosław Ojczyźnie
Chryste, który rodzisz się wśród ciszy,
kiedy moc truchleje.Panie niebios,
który leżysz obnażony w betlejemskiej stajni,
przyjmij naszą wspólną wigilijną modlitwę. Niech stanie się zadatkiem nowego światła
na te święte dni,
a także i na Nowy Rok, który jest przed nami.Za przyczyną Twojej Matki Bożej Rodzicielki,
Błogosław Ojczyźnie naszej
i błogosław nam wszystkim.”

Święty Jan Paweł II do Polaków

Watykan, 1993

Kochana Rodzino Rodzin,

 

Przez wieki całe w Polsce odmierzamy czas wigiliami. Każdego roku przywołujemy i ożywiamy tradycje wyniesione z naszych domów rodzinnych.

Staropolskim chrześcijańskim zwyczajem gromadzimy się przy wigilijnym stole, uroczyście nakrytym, z siankiem pod białym obrusem, z pustym miejscem na znak pamięci o tych, którzy spośród nas odeszli do Boga.

                Przy jarzących się światłach na choince i melodii kolęd – w najgłębszej wzajemnej przyjaźni i miłości – dzielimy się opłatkiem z Jasnej Góry, z naszego „Polskiego Betlejem” i składamy życzenia z modlitwą:

„Chwała na wysokości Bogu,
a na ziemi pokój ludziom dobrej woli…..”

                Niech serca nasze ogarnie pokój i radość, abyśmy nigdy nie utracili wiary – w czuwającą nad nami, nad naszą Ojczyzną i światem – Opatrzność Bożą i opiekę Królowej Polski.

Nadchodzący Nowy Rok 2016 – to również czas zadumy nad ojczystymi dziejami – gdy mija 1050 rocznica Chrztu Polski. To Rok uroczystości i obchodów – nawiązujących do niezapomnianego dziękczynienia Narodu Polskiego w Roku Milenijnym 1966.

                Niech Nowy Rok 2016 budzi nadzieję i przyniesie pomyślność – nam, naszym Rodzinom, Bliskim, Przyjaciołom, całej Ojczyźnie i Rodakom rozproszonym po całym świecie.

  

Z najserdeczniejszymi pozdrowieniami i wigilijną bliskością,

 

Marynia Gabiniewicz

Szopka betlejemska

ŻYCZENIA

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia redakcja Biuletynu RR życzy wszystkim Czytelnikom, sympatykom oraz całej Rodzinie Rodzin wiele błogosławieństwa Bożego i radości.

Pragniemy podzielić się ze wszystkimi opłatkiem w niedzielę Świętej Rodziny w dniu Święta Patronalnego RR.Zapraszamy razem ze Wspólnotą Jerozolimską w niedzielę 27.12.2015 r. do Górnego Kościoła o godz.11 na Mszę św., a następnie na Jasełka i Opłatek do Dolnego Kościoła.

Redakcja

POLSKA ZAWSZE WIERNA

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze Dziewica!

Kochani, przyjmijcie nasze życzenia otwartości na Bożą Miłość i Miłosierdzie, by Chrystus mógł prawdziwie królować w naszych sercach obdarzając nas wszelkimi darami tak potrzebnymi każdego dnia, by patrzeć na świat Jego oczami, w konkretnej sytuacji zastanawiać co On by uczynił i konsekwentnie starać się naśladować Jego postępowanie, w naszym życiu osobistym, w Rodzinie, Kościele i społeczeństwie. A nawet szerzej, byśmy mogli wypełnić Boże plany wobec naszej Ojczyzny!

Życzymy dużo radości w spotkaniach z bliskimi osobami, w atmosferze miłości i pokoju, gdy możemy wsłuchiwać się w składane nam życzenia i obdarzać się nie tylko prezentami, ale przede wszystkim czasem, który sobie nawzajem poświęcamy.

Niech w ten czas Świąt Bożego Narodzenia nie zabraknie modlitwy za naszą kochaną Ojczyznę, za rządzących, by zdołali zaprowadzić w niej Boży ład.

Elżbieta i Lech Polakiewiczowie

151225-zyczenia_image003

Życzymy zdrowych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia

oraz

wszelkich łask Bożych w Nowym 2016 Roku

 

Niech Pan Jezus narodzony będzie w żłóbki serc złożony.

Niech wypełnia je pokojem, który większy jest od wojen.

 

Niech ze złości szatan pęknie, widząc, że żyjecie pięknie,

Panu Bogu cześć oddając i bliźniemu pomagając.

Tak Wam, Boże, daj!

_

Maryla Ochimowska – Teper z Jerzym i Teodorem www.teodorteper.pl

Warszawa, Boże Narodzenie 2015

WSPÓLNOTA RR