DUSZPASTERZ RR – Ks. prof. dr hab. Czesław Parzyszek SAC

DUSZPASTERZ RR

 J. E.  Kardynał  Kazimierz  Nycz,  dekretem  z  dnia  22 grudnia  2015  r.,  działając  w  porozumieniu  z Księdzem Prowincjałem  Prowincji  Chrystusa  Króla  Stowarzyszenia Apostolstwa  Katolickiego,  ustanowił  Księdza  Czesława Ojcem  Duchownym  Ruchu  i Stowarzyszenia  Apostolskiego Rodzina Rodzin.
.
Księdza  Czesława  nie  trzeba  w Rodzinie  Rodzin przedstawiać. Znamy go jako najbliższego przyjaciela śp. ks. Feliksa Folejewskiego. Ks. Czesław był częstym gościem na rozmaitych uroczystościach, które świętował wraz z Rodziną Rodzin.  Znamy  jego  promienny  uśmiech  i  zatroskanie  o naszą wspólnotę.
Jesteśmy wdzięczni Księdzu Czesławowi, że pomimo bardzo  licznych  innych  obowiązków  i zaplanowanych  już wcześniej zajęć, nie odmówił naszej prośbie i podjął się misji duszpasterzowania Rodzinie Rodzin.
.
Jest  znamienne,  że  funkcję  Ojca  Duchownego,  po przejściu  do  Domu  Ojca  ks.  Feliksa,  przejął  jego  najbliższy przyjaciel, a dekret ks. Kardynała został wydany dokładnie w trzy miesiące od daty tego przejścia z życia do Życia.
.
Za  otwarte  dla  nas  serce,  za  zrozumienie  naszych potrzeb,  chcemy  z  całego  serca  podziękować.
.. …..Ks. prof. dr hab. Czesław Parzyszek SAC