36. ROCZNICA OTRZYMANIA KLUCZY 2016

ROCZNICA OTRZYMANIA KLUCZY

2  lutego – Rocznica otrzymania kluczy do Łazienkowskiej

Widok na kaplicę przy ulicy Łazienkowskiej 14

Widok na kaplicę przy ulicy Łazienkowskiej 14 z 1980 roku, od strony nieistniejącego jeszcze wówczas kościoła

Drugiego  lutego  1980  roku Stefan  Kardynał  Wyszyński,  nasz Ojciec – po nabożeństwie w Kaplicy Prymasowskiej  w Warszawie  na ulicy Miodowej przekazał Marii Gabiniewicz klucze… Tak wspominał w lutym 2014 Ks. Feliks Folejewski SAC Ojciec Duchowny Rodziny Rodzin patrz -> Biuletyn Rodziny Rodzin nr 2 (134) Luty 2014 – strony 1-3

JT