FORMACJA: Budowanie wspólnoty rodzinnej

2016/09/15 Aktualizacja

FORMACJA na Lato 2016 – Budowanie wspólnoty rodzinnej 

Rodzice i dzieci tworzą prawdziwie wspólnotę miłości i zrozumienia,
gdzie podzielane są radości i trudy życia,
gdzie przekazuje się przekonanie wiary, a nade wszystko,
gdzie w pokornej modlitwie oddaje się chwałę Bogu

 
__________________                                                     ___ /św. Jan Paweł II/

.

W latem tego roku rozważamy m. in. następujące sprawy:

 – spotkania rodzinne, rozmowa, wzajemna pomoc – dostrzeganie potrzeb,
 – celebrowanie uroczystości rodzinnych,
 – przekazywanie obyczajów chrześcijańskich i ojczystych; co nam w tym przeszkadza?
zagrożenia w naszej rodzinie (zmiana istoty wzajemnych relacji, redefinicja koncepcji rodziny, konsumpcjonizm usług rodzinnych, deformacja wolności, wpływy dewastacyjne gender, lekceważenie zagrożeń)

Medytacja opracowana przez ks. Stanisława Kozika OSJ, dotyczy również budowania wspólnoty rodzinnej,
[patrz: Biuletyn Rodziny Rodzin nr 6 (158) na Czerwiec 2016, Strony 8-10]

Przeczytaj cały tekst formacji -> Czerwiec 2016 – Budowanie wspólnoty rodzinnej

Zobacz poprzednią FORMACJĘ -> Formacja 2016-05 Maryja matką rodzin

 

 

JT m. in. na podst.:: Biuletynu Rodziny Rodzin nr 6 (158) na Czerwiec 2016, Strony 6-11