Ks. Feliks Folejewski w Radiu Warszawa

Ks. Feliks Folejewski

Radio Warszawa 106,2 FM jest najstarszą rozgłośnią katolicką w Polsce. Rozpoczęło nielegalne nadawanie sygnału radiowego 27 maja 1990 roku, natomiast formalną koncesję otrzymało 23 sierpnia 1991 roku.

Początkowo nadawało z masztu stojącego przy kościele Matki Bożej Dobrej Rady w Warszawie-Miedzeszynie. Po ustanowieniu Diecezji Warszawsko–Praskiej stało się stacją diecezjalną. W roku 1996 przeniesiono siedzibę rozgłośni na ul. Floriańską 3.

Na przestrzeni 20 lat Radio przechodziło wiele zmian. Aktualnie jest jedną z ponad 30 stacji słyszalnych w Stolicy (nie licząc radyjek internetowych).

Charyzmatycznym twórcą i pierwszym dyrektorem rozgłośni był Ks. kan. Tadeusz Łakomiec, ówczesny proboszcz parafii w Miedzeszynie. W latach 1995-2008 zarządzał Radiem Ks. prał. Maciej Chibowski. Jego stanowisko objął w październiku 2008 Ks. Piotr Bury. Od marca 2009 funkcję dyrektora naczelnego pełni Ks. Grzegorz Walkiewicz, którego wspierają: Ks. Mariusz Wedziuk, dyrektor programowy i Ks. Artur Więsik, dyrektor administracyjny oraz Zespół.