FORMACJA: SOLIDARNOŚĆ SPOŁECZNA

FORMACJA   Solidarność społeczna
  „Jeden drugiego brzemiona noście”
  /Ga 6,2 / 
  W tej FORMACJI są omówione następujące tematy:
wychowanie do dzielenia się materialnego
wychowanie do odpowiedzialności społecznej
wrażliwość na bezdomność
wspieranie zagrożonych grup społecznych
świadectwo katolickiej nauki społecznej
  w związkach zawodowych
etyka solidarności
zaangażowanie w organizacjach pozarządowych
  służących  miłości  bliźniego
obecność w lokalnych inicjatywach pomocy
  potrzebującym – parafie, wspólnoty rodzin, osoby
  starsze i samotne
solidarność z „Kościołem w potrzebie”

 

Formacja zawiera wybrane fragmenty z nauczania Prymasa Wyszyńskiego, oraz
Papieskie nauczanie Św. Jana Pawła II

Czytaj całość ->

 

.

Zobacz również <- MIŁOŚĆ I SPRAWIEDLIWOŚĆ SPOŁECZNĄ

.

Zobacz <- poprzednią FORMACJĘ

.

Zobacz <- bieżącą FORMACJĘ

.

JT