DZIEŃ ŻYCIA KONSEKROWANEGO 2017 – 2 lutego

Życie Konsekrowane

Dzień Życia Konsekrowanego w święto Ofiarowania Pańskiego ogłosił Jan Paweł II po raz pierwszy w 1997 roku. Z tej okazji pragniemy złożyć serdeczne życzenia naszym kapłanom: Ojcu Czesławowi Parzyszkowi, ks. Zbigniewowi Kapłańskiemu, ks. Wojciechowi Sadłoniowi, wszystkim kapłanom pracującym z Rodziną Rodzin, diakonowi Janowi Ogrodzkiemu oraz Paniom z Instytutu Kardynała Wyszyńskiego, szczególnie Misi, Dianie, Ani, Iwonce i Maryni. Życzymy hojnego obdarowania potrzebnymi Darami, błogosławieństwa Bożego i owoców z wytrwałej posługi.

z modlitwą i podziękowaniem Rodzina Rodzin