ODSZEDŁ DO PANA – Ś.+P. STANISŁAW BEDNARSKI w dniu 15 marca 2017

ODSZEDŁ DO PANA

W dniu 15 marca 2017 w Warszawie w wieku 87 lat odszedł do Boga dr Stanisław Bednarski, przez wiele lat związany z ruchem Rodziny Rodzin. Był mężem zmarłej w 1992 roku Cecylii Bednarskiej (Cioci Celinki).

Absolwent Wydziału Fizyki Uniwersytetu Wrocławskiego. Doktor fizyki, emerytowany pracownik w Instytucie Badań Jądrowych (obecnie Narodowe Centrum Badań Jądrowych) w Świerku k. Warszawy, autor wielu publikacji naukowych i twórca technologii wytopu dużych monokryształów metali, światowej sławy ekspert w dziedzinie wzrostu monokryształów.

W latach 60-tych na pielgrzymce warszawskiej poznał ks. Feliksa Folejewskiego, z którym znajomość przetrwała kilkadziesiąt lat. Pogłębiła się na początku lat 70., kiedy wraz z żoną Cecylią za namową śp. Eulalii Kowalczyk (Ciocia Lala), katechetki przy parafii MB Nieustającej Pomocy na Saskiej Kępie, zaangażował się w pracę na rzecz Rodziny Rodzin. Od 1971 roku corocznie przez wiele lat wspierał żonę prowadzącą wraz z Ciocią Lalą (a po jej tragicznej śmierci w 1977 roku samodzielnie) grupy dziewcząt na wakacjach RR. Po powrocie z 2-letniego pobytu naukowego w USA w 1983 roku, gdy pod kierownictwem ks. Ryszarda Marciniaka trwała budowa Ośrodka RR na Łazienkowskiej, widząc potrzebę wsparcia tej ważnej inicjatywy, przeznaczył część przywiezionych oszczędności na budowę ośrodka. Otwarty zawsze na potrzeby bliźnich, wspierał hojnie od lat dzieła dobroczynne i media katolickie. Był człowiekiem głębokiej i autentycznej wiary, głęboko zaangażowanym w życie Kościoła.

Śp. Stanisław był ojcem czworga dzieci i dziadkiem ośmiu wnuków. Pochowany został 23 marca na cmentarzu w Marysinie Wawerskim kw. 14B-5-27

Teraz kiedy stanął przez obliczem Boga, prosimy przyjaciół z Rodziny Rodzin o modlitwę do Miłosiernego Boga o zbawienie duszy naszego Ojca

Piotr, Agnieszka, Marysia, Wojtek z rodzinami