Przez długi czas wmawiano nam przekonanie, że Średniowiecze było epoką ciemną, zacofaną, itp., a dopiero Oświecenie okazało się epoką jasną, mądrą, itd., jednym słowem – Oświeconą. Wiemy już że Średniowiecze pod wieloma względami przewyższało następne epoki. A jak było naprawdę z tą epoką Oświecenia? Możemy się o tym dowiedzieć z cyklu wykładów w Łazienkach Królewskich, podczas którego poznać można będzie ciemne strony Oświecenia i na nowo przemyśleć tę niby nowoczesną epokę.

Wykłady z cyklu „Mroczne sprawy Oświecenia” odbywają się w Łazienkach Królewskich do 20 czerwca 2018 r. Podczas spotkań omawiane są mroczne i irracjonalne wizje wielkich i zapomnianych artystów oraz myślicieli – pozornie wbrew Oświeceniu z jego głównym, racjonalnym przesłaniem. Może to, co głosili i robili, to tylko druga, ciemna strona epoki, a może jej dopełnienie albo słuszna reakcja na oświeceniowe idee.

Podczas wykładów usłyszeć można o wielu wybitnych tej epoki: muzykach, malarzach, grafikach, architektach, archeologach i innych artystach oraz badaczach. Cykl pomyślany jest jako niekończąca się opowieść, sekwencja spotkań z fascynującymi zjawiskami, inspirująca do przemyślenia na nowo narodzin epoki nowoczesnej.

WYKŁADY Z CYKLU „MROCZNE SPRAWY OŚWIECENIA”

14 lutego 2018 r., godz. 18.00, Pałac na Wyspie, „Malarstwo ruin, wykopalisk i katastrof. O obrazach Huberta Roberta”, wykład prof. Andrzeja Pieńkosa.

7 marca 2018 r., godz. 18.00. Pałac na Wyspie – „Między tragedią a dekadencją. O egzotycznej idylli Bernardina de Saint-Pierre”, wykład prof. Izabeli Zatorskiej.

11 kwietnia 2018 r., godz. 18.00, Pałac na Wyspie – dyskusja panelowa pt. „Mroczne Oświecenie”.

9 maja 2018 r., godz. 18.00, Pałac na Wyspie – „Mroki występku, światłość poznania. O efektach architektury doby Oświecenia”, wykład dr hab. Gabrieli Świtek.

20 czerwca 2018 r., godz. 18.00, Pałac na Wyspie – „Fantasmagorie, projekcje… O Szekspirze u antycznych ruin i podobnych szaleństwach doby Oświecenia”, wykład prof. Andrzeja Pieńkosa.

.

JT m. in. na podst. -> https://www.lazienki-krolewskie.pl/pl/wydarzenia/mroczne-sprawy-oswiecenia [dostęp 2018-02-12]