czwartek, 25 lipca, 2024

SYMPOZJUM – 17-18 marca 2018 – UKSW – Jak chronić rodzinę przed uzależnieniami i przemocą

 

Jak chronić rodzinę przed uzależnieniami i przemocą


Sympozjum jest przeznaczone nie tylko  dla studentów wszystkich kierunków,
ale także dla nauczycieli, wychowawców, psychologów i pedagogów oraz rodziców.

Udział w sympozjum jest bezpłatny, wymaga jednak zapisania się.
Prosimy o zgłoszenie swojego udziału w całości sympozjum
lub w jego części. W obu przypadkach należy podać wybrany warsztat.

Sympozjum 17 marca obejmuje 3 sesje (szczegóły wyżej):
Sesja 1 –  9.00-12.00
Sesja 2 – 13.00-15.30
Sesja 3 – od 16.00

Sympozjum 18 marca obejmuje:
Panel dyskusyjny 9.00-12.30
oraz warsztaty od 16.30

Do wyboru są następujące warsztaty:
> Pomoc osobom przeżywającym konflikty w rodzinie – dr Paweł Kwas
> Przeciwdziałanie przemocy i agresji w rodzinie – dr Irena Grochowska
> Możliwości pomocy osobom uzależnionym, wspóluzależnionym i DDA – mgr Tadeusz Wieszczyk
> Pomoc dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych – mgr Mańa Chmielewska
> Cyber-uzależnienia – dr Ewa Michałowska
> Wartości w rodzinie – najskuteczniejszą ochroną przed uzależnieniami i przemocą – mgr Mańa i Jan Wierzbiccy

Zgłoszenia prosimy kierować na adres Podyplomowego Studium Relacji
Interpersonalnych i Profilaktyki Uzależnień WFCH UKSW:
relacje.profilaktyka@uksw.edu.pl

lub telefonicznie: 576 891 966, w godzinach od 9.00 do 13.00

.

Dojazd ZTM – przystanek Młociny-UKSW

Aula im Roberta Schumana mieści się w AUDITORIUM MAXIMUM

.

JT (KB)

Wydarzenia