Uroczysta Msza Św. i Agapa na Łazienkowskiej 19. marca 2018 – Rok Św. Józefa Kaliskiego

Rok Świętego Józefa Kaliskiego

Uroczysta Msza Św. i Agapa na Łazienkowskiej 19. marca

Kochana Rodzino Rodzin!

Z OKAZJI ROKU ŚW. JÓZEFA nasza wspólnota Rodziny Rodzin serdecznie
zaprasza NA UROCZYSTĄ MSZĘ ŚW. ORAZ WSPÓLNĄ AGAPĘ W DNIU
UROCZYSTOŚCI ŚWIĘTEGO JÓZEFA, 19 marca (poniedziałek) godz. 19.00
na Łazienkowską do naszej kaplicy, gdzie mamy przepiękną Figurę
Św. Józefa, niedawno odnowioną. MSZA ŚW. ZOSTANIE ODPRAWIONA
W INTENCJACH ZBIOROWYCH – OFIARY I INTENCJE BĘDZIE MOŻNA PRZEKAZAĆ
W DNIU MSZY ŚW. na miejscu spisane na karteczce.

ZACHĘCAMY, BY W ŁĄCZNOŚCI Z RR PRZEZ 9 KOLEJNYCH DNI,
POPRZEDZAJĄCYCH UROCZYSTOŚĆ WŁĄCZYĆ SIĘ W NOWENNĘ
DO ŚW. JÓZEFA, Patrona Spraw Wszelkich – ojców, pracujących, narzeczonych,
małżonków, spraw trudnych… – tekst nowenny znajduje się na końcu
tej wiadomości. Nowenna rozpoczyna się 10 MARCA (SOBOTA) I TRWA
DO 18 MARCA (niedziela) – 9 dni przed uroczystością, sama uroczystość
nie należy do nowenny. Proponowany tekst nowenny został zaczerpnięty
ze strony Sanktuarium Św. Józefa w Kaliszu.

Jeśli się uda, Rodzina Rodzin uda się też w tym roku
z pielgrzymką do Kalisza i pokłoni się św. Józefowi osobiście…

Agapa w dniu uroczystości Św. Józefa, 19 marca, po Mszy Św.
zostanie przygotowana z tego, co przyniesiemy, dlatego bardzo prosimy
i zachęcamy do przygotowania dowolnych darów na wspólny stół,
na słodko lub wytrawnie – kawa, herbata, woda będą na miejscu,

w modlitewnej łączności,
Rodzina Rodzin

Ewentualne pytania organizacyjne można kierować do Nell.

Nowenna do świętego Józefa od 10 do 18 marca

Modlitwa wstępna na każdy dzień nowenny:

O chwalebny Patriarcho, święty Józefie, z pokorą upadam przed Tobą.
Oddaję się pod Twą przemożną opiekę, zobowiązując się do
najszczerszej wiary i pobożności. Przyrzekam czynić wszystko,
co w mojej mocy, aby Cię czcić przez całe moje życie i okazywać Ci
miłość. Dopomóż mi w tym, święty Józefie. Bądź przy mnie teraz
i przez całe moje życie, a szczególnie w chwili mej śmierci, jak byli
przy Tobie Jezus i Maryja, abym mógł pewnego dnia w niebie
razem z Tobą wielbić Boga na wieki wieków. Amen.

Bądź pozdrowiony, święty Józefie, któremu powierzono bezcenne
skarby Nieba i Ziemi. Bądź pozdrowiony, przybrany Ojcze Tego, który
karmi wszystkie stworzenia świata. Ty bowiem, po Maryi, spośród
świętych jesteś godzien naszej największej czci i miłości,
bo zostałeś wybrany do najwyższej godności wychowywania, karmienia,
a nawet trzymania na rękach Mesjasza, którego tak wielu królów
i proroków pragnęło choćby tylko zobaczyć.

Rozważania na poszczególne dni nowenny

Dzień 1

10 marca – Pokora świętego Józefa

Święty Józef pochodził z królewskiego rodu Dawida, więc według
powszechnej opinii powinien być bogaty i sławny. Jednak z woli Bożej
spędził życie w ubóstwie, miłował je i nie pragnął odmiany.
Nie przewidując godności, jaka miała go spotkać, poślubił pokorną
Dziewicę Maryję. Gdy dowiedział się, że za wolą Bożą została
Ona Matką Zbawiciela, przejął się w stosunku do Niej głęboką
pokorą. Kiedy Syn Boży nazywał go ojcem, jeszcze bardziej wzrastała
w nim ta cnota, także pod wpływem przykładu uniżenia się Boga –
Zbawiciela.

Święty Józefie, wyjednaj mi u Boga skromne mniemanie o sobie. Niech
nigdy nie wynoszę się nad innych, lecz pamiętam, że wszystko dobro,
które jest we mnie, zawdzięczam jedynie samemu Bogu.

Po przeczytaniu rozważań na dany dzień, należy odmówić zamieszczone dalej modlitwy ->

Dzień 2

11 marca – Czystość świętego Józefa

Święty Józef odznaczał się wyjątkową czystością.
Bóg wyróżnił go, uwalniając od złych skłonności, a on okazał się
godny Bożego zaufania. Nie zawiódł Maryi Dziewicy, która mu się
powierzyła. Ich małżeństwo było wspólnotą czystych serc. Żyjąc
w kręgu zwykłych, codziennych spraw, obcując z różnymi ludźmi,
święty Józef rozwijał daną mu łaskę niewinności. Tak jak każdy
człowiek, mając wolną wolę, mógł wybierać dobro lub zło.
Jednak nigdy w życiu nie popełnił żadnej niedoskonałości.
Święty Józefie, dobry mój Patronie, wyjednaj mi ten dar, aby żadne
złe słowa czy przykłady nie miały na mnie wpływu. Spraw, niech czuwam
nad uczuciami i wyobraźnią, abym zachował czystość w całym moim życiu.

Dzień 3

12 marca – Cierpliwość świętego Józefa

Święty Józef w całym życiu odznaczał się cierpliwością.
W Betlejem szukał wytrwale schronienia dla Maryi oczekującej
Dzieciątka. Podczas dalekiej drogi do Egiptu wycierpiał wiele trudów
i niewygód. Będąc w obcym kraju musiał zdobywać środki
utrzymania. Po powrocie do Nazaretu codzienną ciężką pracą
fizyczną zapewniał byt materialny Świętej Rodzinie. Ale nigdy
nie skarżył się na trudy, cierpienia i doświadczenia życiowe,
widząc w nich wolę lub dopuszczenie Boże. Święty Józefie,
uproś mi tę łaskę, abym umiał naśladować Ciebie i ze spokojem
i cierpliwością przyjmował wszystko, co Bóg mi zsyła.

Dzień 4

13 marca – Posłuszeństwo świętego Józefa

Święty Józef był zawsze doskonale posłuszny. Ewangelia nadaje mu
zaszczytny tytuł męża sprawiedliwego, gdyż żył w bojaźni Bożej
i wiernie wykonywał prawo Boże. Chętnie spełniał polecenia aniołów
i ludzi, nawet wtedy, gdy były trudne i zmieniały jego plany życiowe.
Choć nie zawsze je rozumiał, czynił to, co mu nakazano,
bez ociągania się i oporu, bez wymówek i szemrania, bez względu
na trudności, przykrości czy niebezpieczeństwa. Święty Józefie,
wyjednaj mi łaskę doskonałego posłuszeństwa. Obym we wszystkim,
co mnie spotyka, widział wolę Boga, który zawsze pragnie mojego dobra.

Dzień 5

14 marca – Pobożność świętego Józefa

Święty Józef był człowiekiem pobożnym. Kochał Boga całym sercem
i służył Mu w pokorze. Wszystko, czego Bóg od niego zażądał,
wypełniał z wierną miłością i poświęceniem. Starał się o to,
by swoim życiem i pracą podobać się Bogu. Jego dusza była zawsze
skierowana do Boga, dla Niego żył i pracował, gotów poświęcić Mu
wszystko, co miał najdroższego. W tym stałym zjednoczeniu z Bogiem
najpełniej wyraża się pobożność świętego Józefa. Święty Józefie,
naucz mnie swoim przykładem, abym w każdej sytuacji
szukał Boga i żył w Jego Obecności.

Dzień 6

15 marca – Życie wewnętrzne świętego Józefa

Święty Józef żył zwyczajnie w małym miasteczku jako przykładny
małżonek i ojciec. Lecz było to życie zjednoczone z Bogiem, dlatego
osiągnął wyżyny świętości. Będąc zasłuchany i wpatrzony w Boga
umiał doskonale łączyć codzienne obowiązki z bogatym życiem
duchowym. Modlitwą uświęcał swoją pracę, umacniał ufność,
pomnażał miłość ku Bogu. Jego wrażliwość na Boże natchnienia
miała także swe źródło w modlitwie. Święty Józefie, tak bardzo
jest mi potrzebna pomoc w drodze do Boga. Uproś mi umiłowanie ciszy
i samotności. Niech nawet wśród najbardziej pochłaniających prac
zachowam skupienie ducha.

Dzień 7

16 marca – Ufność świętego Józefa

Święty Józef odznaczał się głęboką nadzieją. Chociaż był
doświadczany trudnymi próbami, nigdy nie zachwiała się
jego ufność do Boga. Nie wątpił w słowa anioła, nie wysuwał trudności,
nie zwlekał, lecz natychmiast i zdecydowanie wypełniał jego polecenia,
Nie zważając na trudności i niebezpieczeństwa, całą ufność
pokładał w Bogu. Święty Józefie, wyjednaj mi cnotę ufności,
której tak często mi brakuje. Niech pamiętam, że Bóg, nasz Ojciec
najłaskawszy, który pragnie naszego szczęścia, kieruje naszymi
losami, a bez Jego woli lub dopuszczenia nic się nie dzieje.

Dzień 8

17 marca – Miłość do Jezusa

Święty Józef kochał Jezusa gorącą miłością. Z woli Opatrzności
był na ziemi ojcem dla Syna Bożego. Zaradzał Jego potrzebom,
wychowywał Go i cieszył się Jego stałą bliskością. Jego miłość
do Jezusa była ofiarna, zdolna do poświęceń i wyrzeczeń.
Żył jedynie dla Niego, gotów wykonać dla Niego
wszelkie możliwe posługi, a utracić Jezusa
było dla Józefa największym cierpieniem.
Święty Józefie, wyjednaj mi czystą i gorącą miłość,
abym kochając szczerze Boga tu na ziemi,
mógł potem w niebie cieszyć się Jego widokiem
razem z Tobą i wszystkimi świętymi.

Dzień 9

18 marca – Śmierć świętego Józefa

Święty Józef, po wypełnieniu swojej misji życiowej, został wezwany
do wieczności. Odchodził z tego świata w pokoju, choć ciężko było
mu rozstać się z Maryją i Jej Synem, których miłował i służył im
ofiarnie przez wszystkie swoje dni. Całe jego życie, święte
i bez skazy grzechu, było przygotowaniem do tej ostatniej chwili,
więc nie lękał się śmierci. Dlatego jest Patronem umierających.
Święty Józefie, ty umierałeś wpatrzony w oblicze Jezusa i Maryi.
Naucz mnie tak żyć, abym zasłużył na szczęśliwą wieczność.
Wyjednaj mi dobrą śmierć, po której w radości i szczęściu
zamieszkam w Domu Ojca.

-> Modlitwy na każdy dzień nowenny

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

O święty Józefie, mój Patronie i Obrońco, do Ciebie przychodzę,
byś dla mnie uzyskał u Boga łaskę, o którą Cię pokornie proszę.
Być może niepowodzenia i gorycz w mym życiu są karą za moje
grzechy. Ale nawet gdy widzę swą winę, czyż ma tracić nadzieję
na otrzymanie Bożej pomocy? „O nie! – rzekłaby Twoja oddana czcicielka
święta Teresa – naprawdę nie! Biedni grzesznicy, bez względu
na wielkość waszych potrzeb, zwróćcie się o pomoc do świętego
Józefa! Idźcie do Józefa ze szczerą pewnością i spokojem,
że wasze prośby będą wysłuchane”.

Posłuszny nauczaniu świętej Teresy, staję przed Tobą, o święty
Józefie, i błagam o Twe przemożne wstawiennictwo w moich obecnych
trudnościach. Zanieś mą prośbę przed Boży tron i uzyskaj dla mnie
tę łaskę, której ja sam nie byłbym godny otrzymać, abym
po wysłuchaniu mej prośby mógł wrócić przed Twój ołtarz i tam,
pełen oddania, chwalić Cię i dziękować za Twoje wstawiennictwo.

_(Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…)_

Pomnij, najmiłościwszy przybrany Ojcze Pana Jezusa, że nikt, kto się
do Ciebie zwraca, nie zostaje bez pomocy. Niezliczone są łaski, które
otrzymali modlący się do Ciebie. Chorzy, uciskani, cierpiący
niesprawiedliwość, zdradzeni, opuszczeni – wszyscy, którzy się
oddali pod Twoją opiekę, uzyskali pomoc w swych potrzebach.
Święty Józefie, nie dopuść, abym tylko ja był jej pozbawiony. Okaż się
hojnym i łaskawym także dla mnie, bym mógł wznieść modlitwę
dziękczynienia ku większej chwale Bożej.

_(Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…)_

O święty Józefie, Głowo Świętej Rodziny, cześć Ci oddaję
z głębi mojego serca. Ty udzieliłeś pociechy i pokoju strapionym,
którzy przede mną zwrócili się do Ciebie. Pociesz i moją biedną
udręczoną duszę. Ty znasz wszystkie moje potrzeby, zanim je wypowiem
w modlitwie. Przemożny święty Józefie, Ty wiesz, jak moja prośba
jest ważna dla mnie. Całą swą ufność pokładam w Twoim
wstawiennictwie. Dlatego uproś mi tę łaskę, o którą Cię gorąco
proszę, a ja przyrzekam głosić wszędzie Twoją cześć i wspierać,
w miarę mych możliwości, te dobre dzieła, które w Twoje imię
wspomagają cierpiących i umierających na całym świecie. Święty
Józefie, Pocieszycielu strapionych, ulituj się nade mną i pociesz mnie.

_(Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…)_

Modlitwa na zakończenie każdego dnia nowenny

Chwalebny Patriarcho, święty Józefie, Ciebie Bóg wybrał na Opiekuna
Świętej Rodziny; proszę, byś otaczał mnie zawsze swoją opieką.
Od tej chwili obieram Ciebie na mojego Ojca, Opiekuna, Doradcę i Patrona.
Błagam, abyś mnie przyjął pod swoją opiekę: wszystko, czym jestem,
wszystko, co posiadam, moje życie i moją śmierć.

Wejrzyj na mnie, broń mnie od zasadzek nieprzyjaciół widzialnych
i niewidzialnych, wspomagaj mnie we wszystkich moich potrzebach,
pocieszaj w cierpieniach mego życia, a szczególnie bądź przy mnie
w godzinie mojej śmierci.
Wstawiaj się za mną do Boskiego Odkupiciela,
którego byłeś godny trzymać w swych ramionach,
oraz do Najświętszej Dziewicy Maryi –
Twej Najczystszej Oblubienicy.

Udziel mi tych błogosławieństw, które doprowadzą mnie do zbawienia.
Zalicz mnie do grona Twych czcicieli, a ja będę się starać,
by okazać się godnym Twej opieki. Amen.

.

JT (NH)

Tagi: