ŻYCZENIA WIELKANOCNE 2018 – 1 kwietnia 2018 – Życzenia od Prezesa RR

ŻYCZENIA

Sporządził Mojżesz węża miedzianego i umieścił go na wysokim palu. I jeśli kogo wąż ukąsił, a ukąszony spojrzał na węża miedzianego, zostawał przy życiu (Lb 21, 4-9)

A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne (J 3, 14-16)
 Kochani!
Tak Bóg umiłował świat! Tak Bóg umiłował człowieka! Tak Bóg umiłował Ciebie i mnie! Przypominają się słowa często powtarzane przez śp. ks. Feliksa – czy jest jeszcze coś, czego Bóg Ci odmówił? Co jeszcze więcej może Bóg Tobie dać? Dał nam swego Syna. Patrzył na Jego mękę i śmierć!
 Niech w ten niedzielny poranek, w czasie przejścia ze śmierci do życia, Chrystus Zmartwychwstały napełni nas radością i wdzięcznością, którą dzielmy się z najbliższymi i którą ogłaszajmy światu! Orędzie niewyczerpanej miłości i miłosierdzia niech nas przynagla do działania i do głoszenia całemu światu – Chrystus Zmartwychwstał!
K. Broniatowski