wtorek, 25 czerwca, 2024

NOC CZUWANIA 2018 – 26 maja na Łazienkowskiej

NOC CZUWANIA 2018

Nocne czuwanie modlitewne Rodziny Rodzin w kaplicy na Łazienkowskiej
w 37 rocznicę śmierci jej duchowego Ojca,
Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
26 maja od godz. 21 – do godz. 5 rano 27 maja

Kochana RR
w roku 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, po długiej nocy  zaborów  zgromadźmy  się  tłumnie  na  modlitwie  o  łaskę beatyfikacji  naszego  Ojca  Duchowego  Księdza  Kardynała  Stefana Wyszyńskiego, tego wybitnego męża stanu i księcia Kościoła, który, jak sam powiedział, bardziej kochał Ojczyznę, niż własne serce i wszystko, co  czynił  dla  Kościoła,  czynił  również  dla  niej.  W  czasach komunistycznego  zniewolenia,  kiedy  mogło  się  wydawać,  że  nie można uczynić prawie nic w obronie Kościoła i narodu, on wsparty na ramieniu  Maryi, Jasnogórskiej  Królowej  Polski  niezłomnie  głosił prawdę o Bogu i kształtował sumienie narodu nawet za cenę własnej wolności
NOC CZUWANIA 2018

Całym swoim życiem uczył nas, że jedynym  pewnym  fundamentem,  na  którym  możemy  zbudować  dom  ojczysty,  by  nie  runął  wśród  żadnej zawieruchy, jest święta wiara katolicka i chrześcijańskie dziedzictwo narodu: jego język, kultura, ład moralny  i miłość wzajemna kształtowana przez prawe sumienia. Nie sposób nie zdumieć się heroicznymi dokonaniami tego pokornego Sługi Maryi.
.
Więc  i  my  w  czasach  może  innych,  ale  równie  trudnych,  przybądźmy,  by  podziękować  Bogu  przez  Panią Jasnogórską za łaskę wiary, wolności narodu i za naszą Wspólnotę, która prowadzona przez tak wiele Bożych osób powstała przecież z ducha Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
.
Przyjdźmy  powierzyć  Najświętszej  Matce  nasze  niespokojne  serca,  nasze  często  gubiące  się  na  ścieżkach  życia rodziny, tych, którzy już odeszli do Pana i całą naszą teraźniejszość i przyszłość. Przyjdźmy, by u stóp  Jezusa i Maryi odzyskać spokój serc, siły, radość ducha, nadzieję i zapał do podjęcia dalszych wyzwań życia dla Boga i ludzi. Przyjdźmy dziękować za wolność Ojczyzny i prosić o jej wierność i wytrwanie w wierze ojców. Przyjdźmy wreszcie przepraszać  za  wszystkie  nasze  nędze,  niewierności,  całe  to  zagubienie  w  chocholim  tańcu  dzisiejszego permisywnego świata, gnuśność duchową i może brak odwagi, by jak nasz Ojciec Duchowy, powiedzieć z mocą w różnych sytuacjach naszego życia rodzinnego czy zawodowego: Non possumus. Przyjdźmy po odrodzenie ducha jednocząc się w modlitwie Wspólnoty.

Program czuwania:  
   
26 maja sobota 27 maja  niedziela 
Godz. 21,00 – Apel Jasnogórski z rozważaniem
Ojca Duchownego RR ks. Cz. Parzyszka
i słowo Kardynała
Wyszyńskiego do narodu polskiego
Godz. 1.00 – agapa;
Godz. 21.30 – Nabożeństwo Majowe ku czci Królowej
Polski i świata
Godz. 1.40 – różaniec  część Światła w intencjach
zgłaszanych przez uczestników czuwania – rozważania
św. Jan Pawła II
Godz. 22.00  – uwielbienie Boga Ojca modlitwą
i pieśniami
Godz. 2.30 – różaniec cz. Bolesna w intencji
przebłagalnej za grzechy własne i całego narodu
z rozważaniami  na podst. Dzienniczka św.  Siostry
Faustyny
 Godz. 22.30 – różaniec część Radosna o Polskę
i rodziny Bogiem silne – rozważania Kardynała
Wyszyńskiego
Godz. 3.10 – koronka do Bożego Miłosierdzia o pomoc
dla chorych, o łaskę nawrócenia dla zagubionych i łaskę
nieba dla zmarłych
Godz. 23.40 – przerwa i przygotowanie  Mszy św. Godz. 3.40 – różaniec część Chwalebna w intencji
wierności Chrystusowi kapłanów i świeckich na całym
świecie, a także o pomoc dla kościoła prześladowanego
– rozważania ks. Feliksa Folejewskiego
Godz. 0.00 – Msza św. z homilią ks. prof. Cz. Parzyszka w intencji beatyfikacji Kardynała Wyszyńskiego, w intencji Polski – 
by była rzeczywistym królestwem Jezusa
i Maryi oraz w intencji 
pokoju na świecie
Godz.  4.30 – Godzinki o Niepokalanym  Poczęciu
Najświętszej Maryi Panny. Zakończenie czuwania
123456789_123456789_123456789_ 123456789_123456789_123456789_

 

Wejście do kaplicy do godz. 24 przez kolumnadę, po Mszy św. proszę dzwonić.          Serdecznie zapraszamy

.

JT m. in. na podst. -> Biuletynu Rodziny Rodzin nr 5 (177) Maj 2018, Strona 19

WSPÓLNOTA RR