EWANGELIA na 9 grudnia 2018 – Wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże

EWANGELIA

9 grudnia 2018 r. – Druga Niedziela Adwentu – Rok C | Kolor szat: fioletowy

EWANGELIA

Łk 3, 1-6 Jan Chrzciciel przygotuje drogę Panu

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

Było to w piętnastym roku rządów Tyberiusza Cezara. Gdy Poncjusz Piłat był namiestnikiem Judei, Herod tetrarchą Galilei, brat jego Filip tetrarchą Iturei i kraju Trachonu, Lizaniasz tetrarchą Abileny; za najwyższych kapłanów Annasza i Kajfasza skierowane zostało słowo Boże do Jana, syna Zachariasza, na pustyni.
Obchodził więc całą okolicę nad Jordanem i głosił chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów, jak jest napisane w księdze mów proroka Izajasza:
«Głos wołającego na pustyni:
Przygotujcie drogę Panu,
prostujcie ścieżki dla Niego;
każda dolina niech będzie wypełniona,
każda góra i pagórek zrównane,
drogi kręte niech się staną prostymi,
a wyboiste drogami gładkimi.
I wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże».

Oto słowo Pańskie

_

JT na podst. m. in. -> http://niezbednik.niedziela.pl/dzien/2018-12-09