EWANGELIA na 3 marca 2019 – Czy może niewidomy prowadzić niewidomego?

EWANGELIA

3 marca 2019 r. – Ósma Niedziela zwykła – Rok C | Kolor szat: zielony

Ewangelia (Łk 6, 39-45)

Z obfitości serca mówią usta

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Jezus opowiedział uczniom przypowieść:

«Czy może niewidomy prowadzić niewidomego? Czy nie wpadną w dół obydwaj?

Uczeń nie przewyższa nauczyciela. Lecz każdy, dopiero w pełni wykształcony, będzie jak jego nauczyciel.

Czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata, a nie dostrzegasz belki we własnym oku? Jak możesz mówić swemu bratu: „Bracie, pozwól, że usunę drzazgę, która jest w twoim oku”, podczas gdy sam belki w swoim oku nie widzisz? Obłudniku, usuń najpierw belkę ze swego oka, a wtedy przejrzysz, ażeby usunąć drzazgę z oka brata swego.

Nie ma drzewa dobrego, które by wydawało zły owoc, ani też drzewa złego, które by dobry owoc wydawało. Po własnym owocu bowiem poznaje się każde drzewo; nie zrywa się fig z ciernia, ani z krzaka jeżyny nie zbiera się winogron. Dobry człowiek z dobrego skarbca swego serca wydobywa dobro, a zły człowiek ze złego skarbca wydobywa zło. Bo z obfitości serca mówią jego usta».

Oto słowo Pańskie

Ilustracja do Ewangelii

 

Duchowa ślepota
● Rozważa: ks. Julian Wybraniec

Na słynnym obrazie BrueglaŚlepcy” jeden ślepiec prowadzi innych. (Dokładniej prowadził, dopóki nie wpadł do studni, z której usiłuje daremnie się wydostać. Daremnie, ponieważ drugi ślepiec również potknął się, stracił równowagę i za moment upadnie na pierwszego, tak że obaj polecą w głąb studni. Pozostali ślepcy zdezorientowani, bezradnie badają kijami przestrzeń przed soba, usiłując dociec co się stało).

Flamandzki artysta lubił przedstawiać nietypowe sceny i nie tylko ze względu na czystą przyjemność estetyczną. Jego wizja świata była tragiczna, dlatego odmalowywał ludzką głupotę w sposób ironiczny, humorystyczny, który jednak nie wzbudza uśmiechu. Jego obrazy pełne są ludzi śpieszących się, biegających na oślep, zderzających się ze sobą pośrodku wielkiego zamieszania.

W niektórych językach „bruegel” oznacza właśnie zamieszanie, nieporządek, hałas. Na obrazach tego artysty umieszczone zostały liczne sceny, które trudno dostrzec na pierwszy rzut oka. Bruegel żył w społeczeństwie chylącym się ku upadkowi.

Obrazy Bruegla są niezwykle aktualne w dzisiejszych czasach i dobrze oddają naszą rzeczywistość.

Przyczyna powstania ślepoty może posiadać różną naturę: niektórzy rodzą się niewidomi, inni tracą wzrok w wyniku nieszczęśliwych wypadków. (Bruegel namalował prawdziwych ślepców i to bardzo dokładnie, tak że nasi współcześni okuliści zidentyfikowali na obrazie pięć różnych chorób oczu.)

Ewangelia mówi jednak o belce w oku w sensie metaforycznym. Nasz umysł musi troszczyć się o zbawienie duszy i o poznanie Boga. Stwórca obdarzył nas w tym celu wyjątkowym darem jasnowidzenia. Ale, jak ostrzegają autorzy duchowi, także diabeł czyni podobnie. Nakłania nas do skoncentrowania naszej uwagi na rzeczach, które nas nie dotyczą i których nie powinniśmy poprawiać, na przykład na wadach innych. Chodzi czasami o drobnostki, podobne do drzazg, które jednak tak nas absorbują i przyciągają, że zabierają nam czas, jaki powinniśmy poświęcić innym sprawom. Także święci doświadczani byli przez tego rodzaju pokusy, dlatego więc powtarzali zdanie, jakie Chrystus skierował do Piotra, kiedy ten zapragnął poznać los Jana: „(…) co tobie do tego? Ty pójdź za Mną!” (J 21,22).

Czy powinniśmy zatem troszczyć się o zbawienie innych? Dlaczego mamy egoistycznie koncentrować uwagę na nas samych? Chrześcijanin myśli również o doskonałości bliźniego, a nie tylko o swojej własnej. Aby jednak móc naprawdę się o nią troszczyć, trzeba wpierw tego bliźniego dobrze poznać. A któż może twierdzić, że go zna? Psychologowie mawiają, iż poznajemy innych poprzez analogię, wychodząc od wiedzy, jaką posiadamy o nas samych. Aby ocenić śpiew artysty muszę mieć muzyczny słuch, aby osądzić malarza, muszę posiadać zmysł artystyczny. Także aby ocenić wady drugiego człowieka, wpierw musimy poznać nasze grzechy i nauczyć się je eliminować.

JT m. in. na podst. -> http://niezbednik.niedziela.pl/dzien/2019-03-03