ODZYSKIWANIE NIEPODLEGŁOŚCI – 1944 – Zdobycie Monte Cassino

ODZYSKIWANIE NIEPODLEGŁOŚCI

W 1939 Roku Niemcy nadpadli na Polskę i rozpoczęła się II woja światowa. Polacy walczyli w niej o wolność Polski i innych Narodów na wielu frontach. Również na froncie włoskim, gdzie 18 maja 1944 roku 12 Pułk Ułanów Podolskich zatknął polską flagę na gruzach Monte Cassino. Natarcie polskich żołnierzy umożliwiło zdobycie tej twierdzy, kończąc krwawą, pięciomiesięczną bitwę. Święty Jan Paweł II tak mówił o tym wydarzeniu: „Żołnierz polski walczył i umierał, wierząc, że przez swoją ofiarę kładzie podwaliny pod budowę lepszego świata, świata bardziej ludzkiego”.

Zdobycie Monte Cassino

JT na podst. m. in. Kalendarza na 2018 rok, wydanego przez Centrum Życia i Rodziny