PIELGRZYMKA MĘŻCZYZN 2019 – Dekret Penitencjarii Apostolskiej

PIELGRZYMKA MĘŻCZYZN

Prot. Nr 630/19/1

DEKRET

PENITENCJARIA APOSTOLSKA, dla pomnożenia pobożności wiernych i zbawienia dusz, mocą upoważnienia nadzwyczajnego rodzaju udzielonego jej przez Jego Świątobliwość, w Chrystusie Ojca i Pana naszego, z Boskiej Opatrzności Papieża Franciszka, zważywszy na prośby wniesione niedawno przez Czcigodnego Księdza Wiktora Pawła Skworca, Arcybiskupa Metropolity Katowickiego, łaskawie przyznaje z niebieskiego skarbca Kościoła Odpust zupełny, pod zwykłymi warunkami (spowiedź święta, Komunia eucharystyczna i modlitwa zgodnie z intencją Najwyższego Pasterza). Mogą go uzyskać wierni chrześcijanie szczerze podejmujący pokutę i kierujący się miłością, albo ofiarować go, na zasadzie pośrednictwa, w intencji dusz wiernych przebywających w Czyśćcu, jeśli wezmą udział w archidiecezjalnej pielgrzymce, która odbędzie się z wielkim udziałem ludu w Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny, Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w Piekarach Śląskich:

– dnia 26 maja 2019, dla mężczyzn i młodzieńców,
– dnia 18 sierpnia 2019, dla kobiet i dziewcząt.

Osoby starsze, chorzy i wszyscy, którzy z poważnej przyczyny nie opuszczają domu, mogą na równi uzyskać Odpust zupełny, zachowując odrazę do jakiegokolwiek grzechu i mając zamiar spełnić, gdy tylko będzie to możliwe, trzy zwykłe warunki odpustu, jeśli będą łączyć się duchowo z pielgrzymami, ofiarując miłosierdziu Bożemu modlitwy, swoje cierpienia lub trudy własnego życia.

Z tego też powodu, aby stał się łatwiejszy dostęp do uzyskania boskiego przebaczenia dzięki kluczom Kościoła, ze względu na miłość pasterską, Penitencjaria gorliwie prosi o to, by Rektor Sanktuarium i kapłani, przeznaczeni w miarę możliwości do słuchania spowiedzi, oddali się otwartym i hojnym sercem sprawowaniu sakramentu pokuty i pojednania.

Dekret obowiązuje tylko na te okazję, bez względu na jakiekolwiek inne rozporządzenia.
Wydany w Rzymie, w domu Penitencjarii Apostolskiej, dnia 29 kwietnia, Roku Pańskiego 2019.

Kardynał Maurus Piacenza, Penitencjarz Większy
Krzysztof Nykiel, regens