EWANGELIA na 21 czerwca 2020 – Nie bójcie się: jesteście ważniejsi niż wiele wróbli

EWANGELIA

21 czerwca 2020 – Dwunasta Niedziela zwykła – Rok A

słuchamy biblii

Ewangelia (Mt 10, 26-33)

Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało

Biblia

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza

Jezus powiedział do swoich apostołów:

«Nie bójcie się ludzi! Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie miało być wyjawione, ani nic tajemnego, o czym by się nie miano dowiedzieć. Co mówię wam w ciemności, powtarzajcie w świetle, a co słyszycie na ucho, rozgłaszajcie na dachach. Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej Tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle. Czyż nie sprzedają dwóch wróbli za asa? A przecież bez woli Ojca waszego żaden z nich nie spadnie na ziemię. U was zaś policzone są nawet wszystkie włosy na głowie. Dlatego nie bójcie się: jesteście ważniejsi niż wiele wróbli. Do każdego więc, kto się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie. Lecz kto się Mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie»

Oto słowo Pańskie

Na podst. m. in. -> https://niezbednik.niedziela.pl/dzien/2020-06-21