sobota, 22 czerwca, 2024

ŚWIĘCI I BŁOGOSŁAWIENI – 22 lipca – Święto św. Marii Magdaleny

ŚWIĘCI I BŁOGOSŁAWIENI

IMG_1297 22 lipca 2015, w uroczystość św. Marii Magdaleny, Rodzina Rodzin uczestnicząca w WAKACJACH Z BOGIEM – KUJANKI 2015, została zaproszona przez księdza proboszcza najbliższego kościoła, tj. św. Marii Magdaleny w Zakrzewie, należącego do sąsiedniej Parafii pw. św. Marii Magdaleny w Zakrzewie na odpust parafialny, dokładniej – na g. 18:oo, na sumę odpustową. Dla informacji – same Kujanki należą do Parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Złotowie._Osada Zakrzewo powstała w czasach pogańskich. Pierwsza wzmianka o Zakrzewie pochodzi z 1432 r. W 1491 r. Zakrzewo było wsią kościelną. W 1544 r. Jej właścicielami byli bracia Wojciech i Jan Zakrzewscy, później należało do dziedziców złotowskich. Mieszkańcami wsi byli zawsze Polacy. Na przestrzeni kilku stuleci wieś przechodziła różne koleje losu i wielokrotnie władze pruskie, a w okresie międzywojennym – niemieckie, podejmowały próby jej germanizacji, ale wieś zawsze pozostawała polska. W okresie międzywojennym Zakrzewo stało się prężnym ośrodkiem ruchu polskiego na Złotowszczyźnie, „duchową stolicą polskości” w państwie niemieckim.

Pierwszy kościół w Zakrzewie został wzniesiony już w 1491r . Obecny kościół został wzniesiony w latach 1839-1841 z kamieni polnych, w stylu neoromańskim. Kościół został poświęcony 25 października 1841 r., a konsekrowany 5 czerwca 1842 r. Wieża kościoła została dobudowana w 1911 r., w tym też roku wzniesiono nowe, neobarokowe ołtarze, witraże i organy.

IMG_1335

Przeczytaj więcej na: Dzieje Parafii w Zakrzewie

Zobacz więcej zdjęć na: Galeria – Kościół parafialny

_

Na podst. m. in. -> https://niezbednik.niedziela.pl/dzien/2020-07-22

oraz -> mm-zakrzewo.pl

Polecamy