HISTORIA – 1 września 1939 – Nie tylko Niemcy i Sowieci…

HISTORIA

Uprzytomnijmy to sobie…, parę dziesiątek lat temu…, 1 września 1939 roku, prawie godzinę przed wschodem słońca (5:46), Niemcy zaatakowały Polskę! Wojnę rozpoczęło bombardowanie Wielunia o godz. 4:35. Następnie, o godz. 4:45, niemiecki pancernik Schleswig-Holstein rozpoczął ostrzał polskiej placówki wojskowej na Westerplatte.

Okręt szkolny „Schleswig Holstein” podczas ostrzału Westerplatte. 01.09.1939 r. Fot. CAW

Okręt szkolny „Schleswig Holstein” podczas ostrzału Westerplatte. 01.09.1939 r., Fot. CENTR. ARCH. WOJSK.

Należy jasno i mocno mówić że napadli na nas Niemcy! Nie naziści, nie faszystowskie Niemcy, nie hitlerowcy czy hitlerowskie Niemcy. Napadli na nas Niemcy! – bo innych Niemiec w tym czasie nie było! Po prostu Niemcy! Wówczas były tylko jedne Niemcy, a Hitler był ich demokratycznie wybranym przywódcą, któremu byli wierni aż do końca.

Jeżeli nie będziemy o tym jasno i wyraźnie mówić – to dalej będziemy się dowiadywać o „Polskich Obozach Koncentracyjnych”, a ankietowani studenci na zachodzie na pytanie: „Kim są naziści?” ponownie odpowiedzą – „To Polacy!”.

Obecnie już również możemy mówić, że w dniu 17 września, związani sojuszem z Niemcami Sowieci (nie po raz pierwszy, bo poprzednio jako nasi zaborcy – Rosjanie) przystąpili do kolejnego rozbioru Polski, realizując pakt Ribbentrop-Mołotow z dnia 23 sierpnia 1939 roku i dodatkowy tajny protokoł o podziale stref wpływu na ziemiach polskich. Uderzyli na Rzeczpospolitą. Na całej długości granicy polsko-sowieckiej uderzyły oddziały Armii Czerwonej.

Plik:Polishborder17091939.jpg

Kolumny piechoty sowieckiej wkraczające do Polski 17.09.1939

Ale obecnie mało kto wie – że jeszcze jedno państwo zaatakowało nas we wrześniu 1939 roku! Była to Słowacja! Atak słowacki na Polskę – to jeden z elementów niemieckiego planu ataku na Polskę w 1939 roku. Podczas tajnych rozmów z Niemcami, które odbyły się 20-21 marca 1939 roku, słowacki rząd wyraził gotowość udziału w ataku na Polskę oraz zgodził się na wykorzystanie słowackich dróg i kolei do przerzutu niemieckich wojsk przez swoje terytorium. W niemieckim planie agresji na Polskę, Słowacja pełniła ważną rolę strategiczną. Przewidywał on dla wojsk zgrupowanych na terenie Słowacji wykonanie szerokiego manewru okrążającego na wschód od Wisły co umożliwiało otoczenie wojsk polskich oraz zaatakowanie ich z trzech stron. Stworzyło to wielkie problemy logistyczne dla wojska polskiego, ponieważ rozciągnęło to znacznie linię frontu i zmusiło do większego rozproszenia wzdłuż granic mniejszych liczebnie sił. Rząd słowacki przygotował kilka lotnisk dla Luftwaffe, skąd mogły startować niemieckie samoloty myśliwskie i bombowce.

HISTORIA

Żołnierze słowaccy w marszu, wrzesień 1939 r.

W ataku na Polskę wzięły udział 4 dywizje słowackie, w sumie około 50 000 słowackich żołnierzy Armii Polowej „Bernolák” pod dowództwem gen. Ferdinanda Čatloša oraz słowackie siły powietrzne w liczbie trzech dywizjonów. I tutaj ciekawostka: słowackie lotnictwo we wrześniu 1939 roku starło się ze swoimi rodakami, bo m. in. 17 września zaatakowało walczący po stronie polskiej Legion Czechosłowacki.

HISTORIA

Oddziały słowackie w akcji, Polska, wrzesień 1939 r.

Wojska słowackie dotarły do okolic Nowego Targu, Krynicy i Sanoka. W Komańczy nastąpiło połączenie z oddziałami niemieckimi. W tej Komańczy, w której wiele lat później komuniści polscy więzili Stefana Kardynała Wyszyńskiego

Braterstwo broni. Oddziały słowackie i niemieckie w Komańczy, 1939 r.

Braterstwo broni. Oddziały słowackie i niemieckie w Komańczy, 1939 r.

W czasie całej kampanii wrześniowej straty armii słowackiej w Polsce wyniosły 18 zabitych, 46 rannych i 11 zaginionych. Wzięli do niewoli 1350 jeńców polskich. W styczniu 1940 roku, 1200 jeńców polskich Słowacy przekazali Niemcom oraz Sowietom, a resztę uwięzili w obozie w miejscowości Lešť.

HISTORIA

Jednym z rezultatów ataku słowackiego na Polskę było włączenie w granice Słowacji ok. 770 km² terytorium Polski, gdyż Niemcy 21 listopada 1939 r. przekazały Słowacji jako swojemu sojusznikowi, część zdobytych terytoriów. Były to północne części SpiszaOrawy. Te 770 km2 stanowiło 0,2% terytorium Polski z 34 509 mieszkańcami…

.

Na zdjęciu – żołnierze słowaccy przy nowym słupie granicznym.

W 90 lat po tych wydarzeniach Dušan Caplovic, wicepremier Słowacji, napisał: „Dzisiejsza Republika Słowacka nie jest prawnym ani historycznym następcą wojennego państwa słowackiego. Mimo to na miejscu będą wyrazy ubolewania nad smutnym faktem, że w tragicznym wrześniu 1939 r. słowaccy żołnierze weszli na terytorium Polski u boku armii niemieckiej, stąd wielu obywatelom Polski zapisali się w pamięci jako jeden z agresorów… Niech wydarzenia z 1939 roku stanowią memento dla nas i dla przyszłych pokoleń. Pamiętajmy, że filarem Europy Środkowej był zawsze wzajemny szacunek, dialog i współpraca. Antagonizowanie poszczególnych państw środkowoeuropejskich, nastawianie się przeciwko sobie nie przyniosło żadnemu z nich spokoju i stabilności, wręcz przeciwnie – stały się łatwym łupem dla pobliskich potęg.

.

 

Na podst. m. in. -> https://pl.wikipedia.org/wiki/Historia_Polski_(1939%E2%80%931945)