ŚWIĘTA I UROCZYSTOŚCI – 21 września – Świeto św. Mateusza

.ŚWIĘTA I UROCZYSTOŚCI

,ŚWIĘTA I UROCZYSTOŚCI

Św. Mateusz (Apostoł, Ewangelista)

ATRYBUTY: księga i halabarda, narzędzia męczeństwa.

IMIĘ: pochodzenia hebrajskiego, znaczy „dar Boga”.

Mateusz (Lewi według Marka i Łukasza) był Żydem, który pracował dla Rzymian jako poborca podatków i, jako taki, był nielubiany przez ludność. Jezus ujrzawszy go w komorze celnej, zawołał go, on zaś zostawił wszystko i poszedł za Nim. Mateusz napisał swoją Ewangelię w drugiej połowie I wieku, prawdopodobnie w Syrii, dokąd się udał, aby ewangelizować miejscową ludność. Według źródeł apokryficznych, poniósł męczeństwo w Etiopii. Jest przedstawiany jako piszący Ewangelię, inspirowany przez anioła.

Na podst. m. in. -> https://niezbednik.niedziela.pl/dzien/2020-09-21