wtorek, 25 czerwca, 2024

LECTIO DIVINA RR 2020 – 21 listopada sobota – wsp. Ofiarowania Najśw. Maryi Panny

 LECTIO DIVINA RR 2020

Łk 20,27-40

Temat: Żałować w porę

Pycha ma tyle odmian, ilu jest ludzi… Jedną z odmian pychy jest chęć, aby wszystko wiedzieć – stąd pytania stawiane Panu Jezusowi… czy po to, by nie zająć się tym, co potrzeba, czyli własnym wzrastaniem.

A ważne jest tylko to, co podpowiada werset sprzed ewangelii: „Nasz Zbawiciel Jezus Chrystus śmierć zwyciężył, a na życie rzucił światło przez Ewangelię”.
Lepiej robić to, co zgodne z Wolą Bożą, by nie żałować, bo wielu czynów nie da się odwrócić, trzeba ponieść ich konsekwencje.
Jak to łatwo powiedzieć, czy napisać: „nie zajmować się tym, co niepotrzebne”. Ale emocje, oczekiwania, marzenia…
Trzeba się uczyć odróżniania emocji od rozsądnych postanowień, panowania nad emocjami…
Trzeba panować nad swoją ciekawością, ale jeśli ktoś zajmie się tym co trzeba to się nie nudzi i nie ma czasu na niepotrzebne pytania, bo tak jakoś jest, że Pan Bóg daje właściwą ilość czasu na to, co jest zgodne z Jego wolą: ani za mało ani za dużo…

Bóg jest Bogiem żyjących nawet można by powiedzieć, „lubi” żyjących dynamicznie: takich, którzy nie zatrzymują się w drodze do nieba

Lectio divina